Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Освіта під час криз: «Організація роботи вчителя по зниженню емоційної напруги школярів в умовах воєнного часу»

Підвищити рівень обізнаності українських освітян щодо використання в рамках дистанційних уроків методичного інструментарію для зниження емоційної напруги і ситуативної тривоги учнівства; надати вчительству рекомендації з організації ефективної психологічної підтримки дітей в умовах воєнного часу.

Освіта під час криз: «Організація роботи вчителя по зниженню емоційної напруги школярів в умовах воєнного часу»

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

EdCamp-академія

Розробники / розробниці програми:

Дрібас Світлана Анатоліївна, кандидатка психологічних наук, старша викладачка кафедри загальної та вікової психології Криворізького державного педагогічного університету, дійсна членкиня Національної психологічної асоціації, сертифікована тренерка, авторка курсів підвищення кваліфікації в сфері освіти, експертка Центру прогресивної освіти «Генезум»

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Керівник гуртка
 • Методист
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог
 • Психолог
 • Соціальний педагог

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Рефлексивна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: психологія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Учасницьке коло забезпечується усіма електронними версіями дидактичних та презентаційних матеріалів, що будуть розглядатися під час занять (презентації, чек-листи, відео тощо). 
 • Кожна особа, що навчається за програмою, має можливість отримати індивідуальну консультаційну сесію з авторкою та ведучою курсу. Цією можливістю можна скористатися упродовж навчання за програмою підвищення кваліфікації.ж навчання за програмою підвищення кваліфікації.

Модуль 1. Особливості роботи з кінестетичною системою сприймання і техніками просторового заземлення для зниження рівня психоемоційного напруження учнів 

Тема 1.1. Техніки на заземлення: рекомендації для застосування в рамках дистанційних уроків 

Тема 1.2. Методична скарбничка вправ по роботі з техніками просторового заземлення  

 

Модуль 2. Робота з мисленнєвими практиками у сфері зниження рівня тривожності та емоційних переживань учнів в умовах воєнного часу 

Тема 2.1. Розумові практики і особливості їх застосування 

Тема 2.2. Методична скарбничка вправ по роботі з мисленням 

 

Модуль 3. Особливості роботи з практиками релаксації та взаємодії з аудіовізуальною системою сприймання 

Тема 3.1. Релаксаційні практики: приклади та техніки використання під час дистанційних уроків 

Тема 3.2. Методична скарбничка вправ по роботі з візуальною і аудіальною системою сприймання 

 

Модуль 4. Особливості застосування тактильних та дихальних практик для зниження психоемоційного напруження під час проведення дистанційних уроків  

Тема 4.1. Практика роботи з тактильними та дихальними техніками 

Тема 4.2. Методична скарбничка вправ по роботі з тілом і диханням

Учасниці/-ки ознайомляться з різними аспектами використання технік зниження емоційної напруги школярів у кризових умовах сьогодення; зрозуміють як побудувати свою освітню діяльність в дистанційному форматі так, щоб не нашкодити, а надати психологічну підтримку дитині в процесі навчання; оволодіють методичним інструментарієм для роботи з техніками психоемоційного заземлення; визначать орієнтири для ефективної побудови освітнього діалогу в рамках розвитку психологічної компетентності.

У зв'язку з практичним спрямуванням програми підвищення кваліфікації кількість учасників/-иць обмежена. На навчання зараховуються 90 осіб, які першими подали заявки. Особам, які не потрапляють до групи у цей набір, буде запропоновано взяти участь у наступному наборі на програму, коли він буде оголошений, поза конкурсом.

Після підтвердження поданої заявки учасники/-иці програми підвищення кваліфікації отримують інформаційний лист-запрошення, де викладена вся необхідна інформація про перебіг навчання (просимо про всяк випадок передивлятися папку з небажаною поштою / спамом).

Підтвердження поданих заявок відбудеться 27.03.2023.

Запрошення на навчання надійде на електронну пошту, до якої привʼязаний профіль на платформі EdWay, 28.03.2023.

Перейти за покликанням

Під час проведення занять ведеться запис, що доступний тільки учасницькому колу для можливості перегляду у зручний час у межах строків виконання програми. 

Перейти за покликанням

Для ефективної комунікації з викладацьким складом створюється Телеграм-група, де організаторським колом публікуються сповіщення щодо перебігу навчання, створюється простір для запитань-відповідей за змістом програми, надаються важливі інформаційні повідомлення.

Перейти за покликанням

Під час занять учасницькому колу пропонується заповнення короткої форми відвідуваності занять. У разі перегляду заняття у записі учасники й учасниці також мають заповнити форму зворотного зв’язку.

Перейти за покликанням

Для отримання документа про підвищення кваліфікації особами, які подали заявку на навчання й зараховані до навчальної групи, за підсумками кожного дня навчання заповнюється сертифікаційна форма.

Для успішного завершення навчання необхідно набрати не менше 75% правильних відповідей із загальної кількості запитань, що містимуть 4 сертифікаційні форми.

Перейти за покликанням  

За умови своєчасного й успішного виконання умов сертифікації учасники/-иці отримують сертифікати про підвищення кваліфікації до 24.04.2023.

Згенеровані на платформі сертифікати автоматично розміщуються й зберігаються в Кабінеті професійного зростання – розділ Мої можливості – вкладка Завершено.

Сертифікати НЕ надсилаються електронною поштою.

Проведення занять з 18.00 до 19.30

Постійне покликання для входу на заняття

Перейти за покликанням

ТемаК-ть годинДатаВид діяльності

Модуль 1. 

Особливості роботи з кінестетичною системою сприймання і техніками просторового заземлення для зниження рівня психоемоційного напруження учнів 

 1.Тема 1.1. Техніки на заземлення: рекомендації для застосування в рамках дистанційних уроків 0,729. 03Інтерактивна лекція
Тема 1.2. Методична скарбничка вправ по роботі з техніками просторового заземлення  0,729. 03Практичне заняття
Тестове завдання за темою0,6 Контроль і корекція

Модуль 2. 

Робота з мисленнєвими практиками у сфері зниження рівня тривожності та емоційних переживань учнів в умовах воєнного часу

 2.Тема 2.1. Розумові практики і особливості їх застосування0,7 31. 03Практичне заняття
Тема 2.2. Методична скарбничка вправ по роботі з мисленням0,731. 03Практичне заняття
Тестове завдання за темою0,6 Контроль і корекція

Модуль 3. 

Особливості роботи з практиками релаксації та взаємодії з аудіовізуальною системою сприймання  

 3.Тема 3.1. Релаксаційні практики: приклади та техніки використання під час дистанційних уроків 0,7 05. 04Практичне заняття
Тема 3.12. Методична скарбничка вправ по роботі з візуальною і аудіальною системою сприймання0,705. 04Практичне заняття
Тестове завдання за темою0,6 Контроль і корекція

Модуль 4. 

Особливості застосування тактильних та дихальних практик для зниження психоемоційного напруження під час проведення дистанційних уроків 

 

 4.Тема 4.1. Практика роботи з тактильними та дихальними техніками 0,707. 04Практичне заняття
Тема 4.2. Методична скарбничка вправ по роботі з тілом і диханням0,707. 04Практичне заняття
Тестове завдання за темою0,6 Контроль і корекція