Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Моніторинг якості соціальних послуг у галузі прав дитини

Поглибити уявлення про моніторинг як систематизований діагностичний процес виявлення порушень прав дитини та сформувати навички використання моніторингового інструменту з виявлення якості соціальних послуг у галузі прав дітей групи ризику.

Моніторинг якості соціальних послуг у галузі прав дитини

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

НЕшкола чутливого вчителювання

Розробники / розробниці програми:

Могилка Олександр Петрович - доктор філософії у галузі соціальної роботи, викладач кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи Харківського національного медичного університету, керівник центру "Компас" Харківського благодійного фонду "Благо". Рассказова Ольга Ігорівна - докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри соціальної роботи Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради, тренерка, сертифікована експертка з антидискримінаційної експертизи освітнього контенту.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Педагог-організатор
 • Соціальний педагог

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Професійні компетентності галузевого спрямування
 • Рефлексивна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Професійна (професійно-технічна) освіта

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Після завершення курсу наші слухачі отримують:

 • сертифікат про підвищення кваліфікації;
 • файли з додатковими матеріалами: анкета - моніторинговий інструмент з  виявлення порушень прав дітей групи ризику, інструкцію по застосуванню;
 • можливість звернутися до експерток/-тів нашої команди із запитом на консультацію.
   
 1. Моніторинг якості соціальних послуг як інструмент виявлення порушень прав дитини.
 2. Що може підлягати моніторингу?
 3. Чотири кроки ефективного моніторингу прав дитини.
 4. Моніторинговий інструмент з виявлення якості соціальних послуг у галузі прав дітей групи ризику.

У разі успішного завершення навчання учасниці/-ки курсу здобудуть наступні результати: 

 • поглиблять знання про моніторинг як систематизований діагностичний процес вивчення якості соціальних послуг та виявлення порушень прав дитини;
 • ознайомляться із основними  кроками ефективного моніторингу прав дитини;
 • здобудуть навички  використання моніторингового інструменту з виявлення порушень прав дітей групи ризику.

Для отримання сертифіката про підвищення кваліфікації учасникам/учасницям вебінару потрібно пройти підсумкове тестування