Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Використання електроної платформи Human у навчальному процесі

Ознайомитись з функціоналом електронної платформи Human, особливостями ведення електронних журналів та заповнення щодеників і наповнення календарним плануванням.

Використання електроної платформи Human у навчальному процесі

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Думишинець Олександр Вікторович

Розробники / розробниці програми:

Думишинець Олександр Вікторович

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна/денна

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник керівника

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інформатика

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність

Реєстрація
Опанування платформи та наповненя журналу
Ведення електронного щоденика, виставлення оцінок та підсумкового оцінювання
Робота та спілкування з батьками. 

Опанують навички еористування електронним журналом, заповнення електронного щоденника, ведення електронної шкільної документції.