Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Освітні труднощі I рівня у дітей дошкільного віку

Вдосконалення професійних компетентностей педагогів щодо розвитку дітей дошкільного віку, визначення освітніх труднощів особи та забезпечення їх подолання на рівні закладу освіти.

Освітні труднощі I рівня у дітей дошкільного віку

Розробники / розробниці програми:

Інклюзивно-ресурсний центр Гребінківської міської ради

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

  • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами

Форма підвищення кваліфікації:

  • очна/денна

Види підвищення кваліфікації:

  • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

  • Асистент вихователя
  • Вихователь

Перелік загальних компетентностей:

  • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
  • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
  • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

  • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
  • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

  • Дошкільна освіта

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

  • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
  • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
  • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
  • Б3.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами
  • В1.2. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами
  • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів

Консультативна допомога

  • Ознайомлення з алгоритмом визначення труднощів дитини у закладі освіти
  • Маркери для визначення труднощів дитини 3-6 років: фізичні, інтелектуальні, функціональні, навчальні та соціоадаптаційні.
  • Опитувальник щодо I рівня підтримки
  • Формування карти досягнень дошкільника
  • Підсумковий контроль

Слухачі зможуть ефективніше реагувати на незначні труднощі дітей дошкільного віку у закладі освіти та їх подолання,  застосовувати здобуті знання для успішної реалізації освітньої траєкторії вихованців.