Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Шлях до успіху освітянина: мотивація + самокоучинг!

Допоможемо розібратися: Мотивація... Потрібна вона, чи ні у педагогічному колективі? Чи варто керівнику перейматись ще й цією темою? Що можемо в цьому напрямку зробити для свого колективу? Мотивація буває тільки матеріальна? Чи можливо застосовувати в цій царині знання з емоційного інтелекту? Які джерела мотивації: вона має йти з зовні, чи можливо з середини? тощо

Шлях до успіху освітянина: мотивація + самокоучинг!

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ГО "Клуб інтегрального лідерства освітян"

Розробники / розробниці програми:

С.Редько, к.психол.н., доцент; І.Линьова, к.пед.н., доцент; О.Лавриненко, к.пед.н.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • Інше: мотиваційно-психологічна компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • Інше

Види підвищення кваліфікації:

 • майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник завідувача
 • Заступник керівника
 • Керівник
 • Методист
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог
 • Психолог

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Інше: мотиваційно-психологічна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: психологічно-мотиваційна компетентність

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства

Тема_1 Мотивація як інструмент управління освітянина  

тема_2 Як посилити компетентність до мотивації 

Тема_3 Мотивація до змін як основа коучингового процесу 

Результати навчання:

-знання та розуміння поняття, чинників та класифікації мотивації

-розвиток особистісних компетентностей учасників майстер-класу (посилення компетентності до мотивації, позитивного мислення як здатності формування мотиваційної сфери особистості)