Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Стратегії формувального оцінювання

Допоможемо опанувати знаннями щодо впровадження формувального оцінювання у вашу діяльність. Навчимо формувати навчальні цілі та критерії оцінювання, відстежувати прогрес в навчанні учнів, надавати ефективний зворотний зв’язок, відгуки щодо навчального поступу, а також розглянемо можливості та техніки впровадження взаємонавчання, взаємооцінювання та самооцінювання.

Стратегії формувального оцінювання

Розробники / розробниці програми:

Г.Марчук, директор комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Дрогобицької міської ради Львівської області»; Л. Онисько, консультант комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Дрогобицької міської ради Львівської області»; О.Пецкович, консультант комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Дрогобицької міської ради Львівської області»; Н. Свойкіна, психолог комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Дрогобицької міської ради Львівської області».

Напрями підвищення кваліфікації:

 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель
 • Заступник директора
 • Керівник

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Прогностична компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: оцінювально-аналітична

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 1. З’ясування та розуміння очікуваних результатів та критеріїв успіху.
 2. Отримання даних, які свідчать про навчання учнів, їх навчальний поступ.
 3. Надання зворотного зв’язку, відгуків щодо навчального поступу.
 4. Активізація учнів як навчальних ресурсів один одного.
 5. Активізація учнів як тих, хто відповідає за власне навчання.
 6. Оцінювання: психологічні особливості.

Учасники:

 • опанують знаннями щодо впровадження формувального оцінювання у їхню діяльність;
 • навчаться формувати навчальні цілі та критерії оцінювання, відстежувати прогрес в навчанні учнів;
 • вмітимуть надавати ефективний зворотний зв’язок, відгуки щодо навчального поступу;
 • розглянуть можливості та техніки впровадження взаємонавчання, взаємооцінювання та самооцінювання