Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Тригери інтерактивного навчання… або ресурси, які викличуть цікавість ваших учнів

поглибити знання/поінформованість педагогів щодо використання сучасних технологій, цифрових інструментів, включаючи можливості штучного інтелекту та нейромереж, під час проєктування та проведення сучасних занять, з урахуванням позитивних тригерів у навчанні

Тригери інтерактивного навчання… або ресурси, які викличуть цікавість ваших учнів

Розробники / розробниці програми:

КУ Привільненський «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Привільненської сільської ради

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Астрономія
 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Громадянська освіта
 • Зарубіжна література
 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова (німецька мова)
 • Інформатика
 • Історія
 • Математика
 • Мистецтво
 • Основи здоров’я
 • Початкова школа
 • Природничі науки
 • Технології
 • Українська мова

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі

Учасники отримують онлайн-презентацію із посиланнями на сервіси за темою вебінару

 1. Особливості організації освітнього процесу в НУШ.
 2. Тригери в навчанні: що це таке і як працює.
 3. Топ-7 тригерів інтерактивного навчання (ідеї створення та використання власних анімованих GIF, 3D-кубів, ефектів поп-арту, персоналізованих нейроісторій, асоціативних карток тощо за допомогою ШІ).

Поглиблено:

обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методик для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню учнів;

Вдосконалено/набуто вміння, навички  та здатності: 

-отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

- ефективно використовувати сучасні онлайн-інструменти;

- модернізувати зміст, форми, методи, прийоми та засоби освітнього процесу;

-  прогнозувати шляхи розвитку освітнього процесу;

-  розробляти методичний матеріал; 

-генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя;

-презентувати себе й свій педагогічний досвід.