Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Толока Стійкості # 1/2023 (2 сезон). Зміщуємо увагу на благополуччя

Формування загальних і фахових компетентностей педагогічних працівників, необхідних для ефективної роботи у воєнні і післявоєнні часи; мотивація до обміну досвідом, дослідницької діяльності, що сприятиме індивідуальній траєкторії професійного зростання; підвищення професійної компетентності вчительства з питань вивчення концепції «негативного дитячого досвіду», нейробіології токсичного стресу; опанування практикою «Заземлення» і методом «Підходу зміцнення сімей»; розширення зони власної стійкості і стійкості спільноти учнівства, батьківства; формування навичок критичного та системного мислення, ефективної комунікації та співпраці. Експерка: Тоні Немія — американська сімейна терапевтка, виконавча директорка Центру розвитку дитини та сім’ї при Інституті шкільного сімейного консультування у Каліфорнії.

Толока Стійкості # 1/2023 (2 сезон). Зміщуємо увагу на благополуччя

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

ГО «ЕдКемп Україна», Громадська служба миру – GIZ Україна

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Рефлексивна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Усі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність

Зміст програми підвищення кваліфікації «Толока стійкості EdCamp Ukraine #1/2023 (2 сезон)  Зміщуємо увагу на благополуччя» передбачає зустріч з експеркою і роботу у форматі вебінар із частиною запитання-відповіді. Проводиться 13.04.2023 з 18:30 до 20:30.

Розклад події у PDF-форматі ось тут Перейти за покликанням Перейти за покликанням  

ПРЕЗЕНТАЦІЇ І МАТЕРІАЛИ Перейти за покликанням  

ВІДЕОЗАПИС толоки стійкості #1/2023 (2 сезон)  ДОСТУПНИЙ для безкоштовного перегляду з 14.04.2023 за покликанням Перейти за покликанням  

 

 

Учасниці/-ки отримають методичну підтримку у плануванні та організації освітнього процесу у воєнний і післявоєнний час; отримають знання з питань вивчення концепції «негативного дитячого досвіду», нейробіології токсичного стресу; опанують практику «Заземлення» і метод «Підходу зміцнення сімей»; вчитимуться формувати власну стійкість і стійкість дітей для допомоги подолання викликів сьогодення; формуватимуть навички критичного та системного мислення, ефективної комунікації та співпраці.

За результатами проходження програми підвищення кваліфікації «Толока стійкості» ГО «ЕдКемп Україна» видає сертифікат про підвищення кваліфікації.


Умовою сертифікації є обов'язкове виконання підсумкової рефлексивної форми за покликанням Перейти за покликанням (форма буде активною з 14.04.2023. Для успішної сертифікації достатньо набрати 75 % правильних відповідей.


Сертифікаційні роботи виконуються до 23:59 23.04.2023.
За умови своєчасного й успішного виконання умов сертифікації учасники/-иці отримують сертифікати про підвищення кваліфікації до 28.04.2023.
Згенеровані на платформі сертифікати автоматично розміщуються й зберігаються в Кабінеті професійного зростання – розділ Мої можливості – вкладка Завершено.
Сертифікати НЕ надсилаються електронною поштою.

Реєстр виданих сертифікатів про підвищення кваліфікації за програмою «Толока стійкості #1/2023 (2 сезон)  Зміщуємо увагу на благополуччя» Перейти за покликанням не пізніше ніж через 15 календарних днів з дня події та із зазначенням інформації, визначеної Постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800.