Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

«Психологічні аспекти проведення батьківських зборів»

налагодження партнерської взаємодії з учасниками освітнього процесу

«Психологічні аспекти проведення батьківських зборів»

Розробники / розробниці програми:

Галини Марчук, директор ЦПРПП ДМР; Наталія Свойкіна, психолог ЦПРПП ДМР

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • семінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель
 • Заступник директора
 • Практичний психолог

Перелік загальних компетентностей:

 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: компетентність пе6дагогічного партнерства

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства

1.         Виховний трикутник: вимоги сьогодення.

2.         Що потрібно змінити в теперішній практиці залучення батьків до активної участі в навчанні і вихованні дітей?

3.         Особливості проведення батьківських зборів.

4.         Взаємодія з батьками: світовий досвід.

5.         «Рецепти» вдалої співпраці.

-здійснюють педагогічну взаємодію на вищому професійному рівні;
- удосконалюють професійні компетентності виховників; 
- удосконалюють комунікативну компетентність.