Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

STEM-екскурсія: розвиток STEM-навичок через практичний досвід

Розвиток професійних навичок вчителів у галузі STEM-викладання та забезпечення практичного досвіду, щоб підвищити інтерес учнів до STEM-дисциплін та підготувати їх до майбутніх STEM-кар'єрних можливостей. Ознайомити вчителів та вчительок з планування STEM-екскурсії, створити практичні кейси для її проведення, сприяти популяризації та впровадженню STEM-STEAM-STREAM технологій в освітній процес учасницьким колом програми.

STEM-екскурсія: розвиток STEM-навичок через практичний досвід

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Олена Трибко

Розробники / розробниці програми:

Трибко Олена Борисівна - вчителька інформатики та математики Помічнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України Березняка Є.С.Помічнянської міської ради Кіровоградської області, вчитель-методист. Інструкторка академії CISCO, координаторка філіалу ДівчатаSTEM, менторка - волонтерка Code Club України.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Директор
 • Екскурсовод
 • Заступник директора
 • Педагог-організатор

Перелік загальних компетентностей:

 • Екологічна компетентність
 • Емоційно-етична компетентність
 • Компетентності у галузі природничих наук
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Культурна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Астрономія
 • Біологія
 • Географія
 • Екологія
 • Інформатика
 • Історія
 • Математика
 • Мистецтво
 • Основи здоров’я
 • Природничі науки
 • Технології
 • Українська література
 • Українська мова
 • Фізика
 • Хімія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Тематичний план

Блок 1.  STEM-екскурсія: мета, методи, планування, алгоритм підготовки.

Блок 2. Використання різноманітних ресурсів для створення STEM-екскурсій. Платформа Перейти за покликанням для створення аудіогіда та квестів.

Блок 3. Запитання - відповіді.

Учасницьке коло програми підвищення кваліфікації опанує практичний кейс застосування методики проведення STEM-екскурсій у викладацькій діяльності, розвинить уміння використовувати практичні приклади для викладання STEM-дисциплін; сформує / удосконалить STEM-навички для здатності забезпечення ефективного викладання STEM-дисциплін й сприяння підвищенню інтересу учнівства до STEM-галузей.

Терміни проведення: 25.04.2023 з 12.00 до 14.00.

Програма підвищення кваліфікації реалізовується тільки для педагогічного колективу гімназії №6 Олександрійської міської ради Кіровоградської області (за попереднім запитом).

Умови сертифікації:

 1. Реєстрація на платформі.
 2. Подана заявка на навчання за програмою.
 3. Успішне складання форми зворотного зв`язку (80% і більше правильних відповідей).

Генерація документів про підвищення кваліфікації до 10.05.2023.

Документи розміщуються у Кабінет професійного зростання на платформі - розділ Мої можливості - вкладка Завершено;

 

Докладніше про отримання документа у Довідковому центрі EdWay за покликанням Перейти за покликанням