Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Діагностика психоемоційного стану особистості методами арттерапії

Підвищення емоційно-етичної, інклюзивної компетентностей, удосконалення навичок ефективної міжособистісної взаємодії і реалізації особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, навчання і виховання учнівства різного віку засобами артпедагогіки.

Діагностика психоемоційного стану особистості методами арттерапії

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Деркачук Оксана Сергіївна

Розробники / розробниці програми:

Деркачук Оксана Сергіївна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вихователь
 • Логопед
 • Методист
 • Практичний психолог
 • Психолог
 • Соціальний педагог

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Емоційно-етична компетентність
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Психологія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • В1.2. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 1. Арттерапія - зцілення мистецтвом
 2. Кейс практичних матеріалів у діагностичній роботі психоемоціного стану.
 3. Свідомо про несвідоме  - результат діагностики методами арттерапії.

У результаті проходження майстерки, слухачі та слухачки будуть знати основні поняття теми  «арттерапія»;  основні індивідуально-психологічні закономірності застосування арттерапевтичних прийомів задля діагностики психоемоційного стану особистості.

Будуть уміти  використовувати окремі арттерапевтичні техніки та прийоми в освітньому процесі з метою діагностики психоемоційного стану учнівства, розвивитку творчого потенціалу та пізнавальних процесів, формування атмосфери доброзичливості в дитячому колективі; виконувати завдання розвитку особистості засобами арттерапії; аналізувати власні переживання після виконання арт-терапевтичних технік та надавати зворотній зв’язок.

 

9 березня, 12.00