Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Сучасний урок біології: традиції та новації, нові вимоги і можливості

Метою курсу є оновлення, доповнення, розширення, розвиток теоретичних і практичних знань, умінь і компетентностей в умовах зростання вимог до рівня професійної кваліфікації педагогів, оволодіння ними сучасними методами розв’язання професійнопедагогічних завдань, що постають перед Новою українською школою для підвищення якості освіти на основі дистанційних технологій, отримання дієвих інструментів побудови сучасного уроку, розвиток творчого потенціалу, організаційної культури, сфокусованої на розвитку кожного учня.

Сучасний урок біології: традиції та новації, нові вимоги і можливості

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Дистанційна Академія ВГ Основа

Розробники / розробниці програми:

Дистанційна Академія ВГ "Осглва" та Семиволос Олена Павлівна, директор комунального закладу «Харківська загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів № 74 Хаарківської міської ради Харківської області», авторка навчально-методичних посібників та статей у журналі «Біологія в школі» ВГ «Основа», учитель біології вищої категорії, методистка, і Коновалова Марина Валентинівна, спікерка Всеукраїнських вебінарів, авторка серії навчально-методичних посібників ВГ «Основа», видавництва «Ранок» (м. Харків), вчителька зарубіжної літератури вищої категорії, методистка.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (заочна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Компетентності у галузі природничих наук

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Біологія
 • Біологія і екологія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Д1. Інноваційна компетентність

Пройшовши курс ви:

 • придбаєте вміння використовувати сучасні педагогічні інновації та інструменти в очному, дистанційному та змішанному навчанні при викладанні курсу біології в закладі загальної середньої освіти;
 • навчитеся практично реалізовувати компетентнісний підхід засобами інтерактивних форм навчання; поглибите знання щодо впровадження методу проєктів та кейс-технології на уроках біології та екології;
 • отримаєте базу теоретичних знань з питань впровадження інтегрованого навчання в умовах упровадження Нового Державного стандарту;
 • удосконалите свої знання щодо професійного росту вчителя біології.

Зміст:

 • Модуль 1. Вступ. Професійний розвиток педагога: від стандарту до інновацій
 • Тест
 • Модуль 2. Сучасні інноваційні технології, прийоми та методи на уроках біології
 • Тест
 • Модуль 3. Інтегроване навчання на уроках біології 
 • Тест
 • Модуль 4. Метод проєктів та кейс-технології на уроках біології та екології
 • Підсумковий контроль
 • вміння використовувати сучасні педагогічні інновації та інструменти в очному, дистанційному та змішанному навчанні при викладанні курсу біології в закладі загальної середньої освіти;
 • практично реалізовувати компетентнісний підхід засобами інтерактивних форм навчання; поглиблене знання щодо впровадження методу проєктів та кейс-технології на уроках біології та екології;
 • база теоретичних знань з питань впровадження інтегрованого навчання в умовах упровадження Нового Державного стандарту;
 • удосконалення знання щодо професійного росту вчителя біології.