Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

КОЛО ТУРБОТИ. Психологічна допомога дітям та батькам при гострій травмі. Профілактика ПТСР

підвищення професійної компетентності педагогічних працівників з питань психологічної допомоги дітям дошкільного та молодшого шкільного віку, визначення особливостей надання первинної, вторинної та третинної психологічної допомоги дітям, діагностичні критерії та способи корекції ПТСР; налагодження співпраці між закладом освіти та родиною з метою посилення відновлення здоров’я дітей та гармонізації освітнього процесу.

КОЛО ТУРБОТИ. Психологічна допомога дітям та батькам при гострій травмі. Профілактика ПТСР

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ГО "Центр Соціального Лідерства"

Розробники / розробниці програми:

ГО "Центр соціального лідерства"

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Асистент вчителя-реабілітолога
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Вчитель-реабілітолог
 • Завідувач
 • Керівник
 • Методист
 • Практичний психолог
 • Психолог
 • Соціальний педагог

Перелік загальних компетентностей:

 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Психологія

Подальший супровід не потрібен

Наші діти живуть у кризі психічного здоров’я: пандемія, війна тільки заглибили виклики, що стоять перед всіма соціальними інститутами, що надають послуги родинам із дітьми, освітнім установам, зокрема. Відновлення психічного здоров’я дітей та надання вчасної психологічної підтримки дітям є сьогодні в пріоритеті, адже за статистикою приблизно 80 % дітей і молоді, маючи розлад у сфері психічного здоров’я, не отримують належної і вчасної допомоги. Отже, першочерговим завданням є збільшення кількості спеціалістів, що будуть розуміти природу дитячих переживань та стратегії подолання стресу, знатимуть процеси нормалізації гострих станів та зцілення від травматичного досвіду.

Курс складається з 6 блоків, кожен з яких є повноцінним та самодостатнім, проте разом вони дають учасникам можливість сформувати уявлення про цілісну структуру надання допомоги дитині.:
1.  Дитина в її унікальності
2. Діагностика дитячого віку
3. Дитина та гостра психологічна травма
4. Діти та батьки: сучасні реалії і традиційні виклики
5. Дитина та соціум
6. Постать психологічного консультанта

1) підвищення кваліфікації фахівців з даної тематики розуміння особливостей процесу запровадження та реалізації методів та технік психологічного консультування в роботі з дітьми;

2) здатність використовувати нові дієві практики для протидії стресовим ситуаціям, відновленню власної стійкості та наданню допомоги здобувачам освіти, колегам, родині;

3) активізація нових компетенцій для здійснення ефективної професійної діяльності.

Усіх учасників/ць додаємо до телеграмм-чату, в якому вони можуть поставити технічні або змістовні питання, обмінятися досвідом та напрацюваннями з іншими учасниками/цями.