Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Магістральний міні-EdCamp Varash “Сучасний освітній заклад - лабораторія майбутнього”

Об’єднати всіх стейкхолдерів освіти Вараської громади і не тільки. Підкреслити необхідність надання учнівству інноваційних методів навчання та розвитку. Сприяти учительству до змін в освіті. Надихати на постійне вдосконалення освітньої системи.

Магістральний міні-EdCamp Varash “Сучасний освітній заклад - лабораторія майбутнього”

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

EdCamp-in-a-box

Розробники / розробниці програми:

ГО «ЕдКемп Україна» за підтримки Save the Children International в Україні та Education Cannot Wait, #ECW

Напрями підвищення кваліфікації:

  • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
  • емоційно-етична компетентність
  • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
  • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
  • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

  • очна

Види підвищення кваліфікації:

  • Інше: (не)конференція у форматі EdCamp

Цільові авдиторії:

  • Усі

Перелік загальних компетентностей:

  • Інноваційна компетентність
  • Інформаційно-комунікаційна компетентність
  • Компетентності у галузі природничих наук
  • Навчання впродовж життя
  • Проєктувальна компетентність
  • Професійні компетентності галузевого спрямування
  • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

  • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
  • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
  • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

  • Інше: Емоційно-етична, управлінська, здоров’язбережувальна, інформаційно-комунікаційна, громадянська та соціальні фахові компетентності

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

  • А2. Предметно-методична компетентність
  • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
  • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
  • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
  • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
  • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
  • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
  • Г1. Прогностична компетентність
  • Г2. Організаційна компетентність
  • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
  • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
  • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності

Зміст програми підвищення кваліфікації «Магістральний міні-EdCamp  Varash “Сучасний освітній заклад - лабораторія майбутнього”» передбачає проведення сесій в інноваційному форматі професійного розвитку «рівний-рівному», на яких підніматимуться питання освіти в умовах надзвичайних ситуацій, реагування освітян на надзвичайну ситуацію внаслідок війни росії проти України. 

(Не)конференція включає обовʼязкові елементи у програмі:

  • учительські сесіії;
  • експертні сесії разом із партнерськими;
  • панельна дискусія;
  • спеціальна сесія для всіх учасників/-иць від команди особливого десанту EdCamp Ukraine.

Подія проводиться 27.05.2023 з 08:00 до 17:00.

Розклад події у PDF-форматі дивіться у розділі «Важливі документи». 

Учасниці/-ки отримають методичну підтримку «peer-to-peer» (рівний рівному) у розвитку загальних і управлінських компетентностей та в побудові індивідуальної траєкторії професійного розвитку в концепції навчання впродовж життя, у створенні безпечного, недискримінаційного та інклюзивного освітнього середовища, плануванні та організації освітнього процесу в умовах воєнного і повоєнного стану; покращать навички фізичної та емоційної стійкості, публічних виступів та самопрезентації, критичного та системного мислення, інформаційної грамотності, ефективної комунікації та співпраці.

За результатами проходження програми підвищення кваліфікації  «Магістральний міні-EdCamp Varash “Сучасний освітній заклад - лабораторія майбутнього”» видає сертифікат про підвищення кваліфікації.

Умовою сертифікації є обов'язкове виконання підсумкової рефлексивної форми упродовж 5 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ після проведення міні-EdCamp'у, в якому Ви взяли участь за покликанням Перейти за покликанням . Для успішної сертифікації достатньо набрати 75 % правильних відповідей.


Сертифікаційні роботи виконуються до 23:59 01.06.2023 року.
За умови своєчасного й успішного виконання умов сертифікації учасники/-иці отримують сертифікати про підвищення кваліфікації до 11.06.2023.
Згенеровані на платформі сертифікати автоматично розміщуються й зберігаються в Кабінеті професійного зростання – розділ Мої можливості – вкладка Завершено.
Сертифікати НЕ надсилаються електронною поштою.

Реєстр виданих сертифікатів про підвищення кваліфікації за програмою «Магістральний міні-EdCamp Varash “Сучасний освітній заклад - лабораторія майбутнього”» Перейти за покликанням не пізніше ніж через 15 календарних днів з дня події та із зазначенням інформації, визначеної Постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800.