Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Ефективне використання Google Workspace for Education: стратегії та інструменти для закладу освіти

Надати необхідні знання та навички відповідальним особам за організацію роботи в закладі освіти на єдиній платформі Google Workspace for Education з метою створення віртуального навчального середовища та організації дистанційного навчання.

Ефективне використання Google Workspace for Education: стратегії та інструменти для закладу освіти

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Степаненко Т.О.

Розробники / розробниці програми:

Степаненко Тетяна Олексіївна, викладач інформатики КЗ "Одеський педагогічний фаховий коледж", спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Заступник керівника
 • Методист

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Лідерська компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інформатика
 • Професійна (професійно-технічна) освіта

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • В2. Здоров’язбережувальна компетентність
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Тренінг триватиме 5 днів та складається з практичних занять (онлайн), самостійної роботи та завершується контрольним тестуванням. 

Навчально-тематичний план

 ТемаЗміст
1Вступ до Google Workspace for Education
 • Огляд можливостей платформи для дистанційного навчання
 • Реєстрація на платформі
 • Налаштування профілю адміністратора
2Адмінпанель
 • Огляд основних функцій адмінпанелі
 • Налаштування адміністративних параметрів
 • Додавання користувачів до платформи
3Основні інструменти Google Workspace for Education
 • Огляд Google Drive та інших інструментів
 • Практичні поради щодо використання інструментів для організації дистанційного навчання в закладі освіти
 Самостійна робота
 • Організація роботи закладу освіти на платформі Google Workspace for Education
 Контроль знань
 • Проведення тестування
 1. Здобуття знань про можливості Google Workspace for Education для ефективного використання в закладі освіти.
 2. Розуміння процесу реєстрації на платформі Google Workspace for Education закладу освіти та налаштування профілю адміністратора.
 3. Оволодіння навичками налаштування адмінпанелі та адміністративних параметрів.
 4. Вміння додавати користувачів до платформи та управляти їх доступом.
 5. Освоєння основних інструментів Google Workspace for Education та вміння створювати навчальний матеріал за їх  допомогою.

Для реєстрації в Google Workspace for Education необхідно мати домен закладу освіти. Якщо домен в закладі освіти відсутній, необхідно до початку тренінгу самостійно його зареєструвати за покликанням Перейти за покликанням . Зверніть увагу, що реєстрація домену триває 3-4 дні.
Для реєстрації на тренінг необхідно перейти за покликанням  Перейти за покликанням

День 1 Практичне заняття (3 год.)Вступ до Google Workspace for Education. 
День 2Самостійна робота (2,5 год)Реєстрація на налаштування в закладі освіти
День 3Практичне заняття (3 год.)Адмінпанель
День 4Самостійна робота (2,5 год)Налаштування адмінпанелі, додавання користувачів
День 5Практичне заняття (3 год.)Основні інструменти Google Workspace for Education
 Контроль знань (1 год.)Тестування