Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Наставницька програма "WOW-педагог" з розкриття особистості, усвідомлення унікальності та набуття автоської педагогічної майстерності

сформуєте цифровий кейс WOW-педагога, який в подальшому допомагатиме вам розвиватись, розкривати себе, тримати баланс і зростати професійно.

Наставницька програма "WOW-педагог" з розкриття особистості, усвідомлення унікальності та набуття автоської педагогічної майстерності

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Закурдаєва Ірина Миколаївна

Розробники / розробниці програми:

ФОП Закурдаєва Ірина Миколаївна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • Інше: наставницькі програми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Рефлексивна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: усі предмети

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Навчання в малих групах (5-7 чоловік)

Тривалість програми - 6 тижнів

Групові зустрічі 2 рази на тиждень 

2 індивідуальні зустрічі-консультації з наставником протягом навчання

Модуль 1

(2 тижні)

Оцифровка геніальності

Результат:

складена таблиця оцифрованої

геніальності педагога: цінності,

сильні сторони, таланти, уподобання

Модуль 2

(1 тиждень)

Шліфування педмайстерності

Поповнення методичної БАНКИ

Результат: 

розроблено власну WOW-розробку,

враховуючи власну унікальність

створено і поповнено

МЕТОДИЧНУ БАНКУ 

Модуль 3

(1 тиждень)

Прокачка креативності

Результат:

створено і заповнено креативбук; поповнено креативними ідеями для уроків

Модуль 4 

(1 тиждень)

Я в ресурсі

Результат:

створений мудборд поповнення енергії

Модуль 5 

(1 тиждень)

Що далі?

Результат:

створений стратегічний план подальшого розвитку і зростання

 

Сформований цифровий кейс WOW-педагога

Окрім того ви:

 • усвідомите свої сильні сторони, родзинки, зрозумієте, як їх можна інтегрувати в діяльність;
 • оцифруєте свою геніальність;
 • проведете інвентаризацію свого досвіду;
 • зрозумієте, як створюються авторські матеріали;
 • сформуєте БАНКУ прийомів і методів, авторських розробок;
 • прокачаєте креативність;
 • пропрацюєте свій ресурсний стан, створите власний мудборд поповнення енергії;
 • ознайомитесь з основами планування, 
 • пропрацюєте свої страхи, побоювання, невпевненість в собі;
 • зрозумієте шляхи свого подальшого розвитку