Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Методи та прийоми формування компетентностей

Поглиблення теоретичних знань і практичних умінь вчительства щодо сучасної методики формування ключових компетентностей в освітньому процесі школи в контексті реалізації компетентнісного підходу до освітньої діяльності.

Методи та прийоми формування компетентностей

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Дистанційна Академія ВГ Основа

Розробники / розробниці програми:

Дистанційна Академія ВГ "Основа" та Ніколаєнко Світлана Петрівна, Завідувач сектору роботи з експертами управління Державної служби якості освіти у Сумській області, і Луценко Світлана Миколаївна, Кандидат наук з державного управління, доцент, викладач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Лідерська компетентність
 • Підприємницька компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Предметно-методична компетентність, Інноваційна компетентність

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність

Під час вебінару учасники заглибляться у сутність, особливості та практичні інструменти формування ключових компетентностей учнів в освітньому процесі сучасної школи. Акцент зустрічі буде на інтерактивних методах і прийомах, а також на тих із них, які може використати вчитель під час змішаного навчання.

Зміст: 

 1. Сутність та особливості компетентнісного підходу в освітньому процесі 
 2. Практичні інструменти формування ключових компетентностей учнів в освітньому процесі 
 3. Інтерактивні методи і прийоми формування ключових компетентностей під час дистанційного навчання

Поглиблено теоретичні знання та надбанні практичні умінь вчительства щодо сучасної методики формування ключових компетентностей в освітньому процесі школи в контексті реалізації компетентнісного підходу до освітньої діяльності.