Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

“Навчання в епоху ШІ: використання інтелектуальних технологій для підвищення ефективності навчального процесу"

обговорення актуальних питань застосування штучного інтелекту, переваги та недоліки, практичне використання сервісів штучного інтелекту.

“Навчання в епоху ШІ: використання інтелектуальних технологій для підвищення ефективності навчального процесу"

Розробники / розробниці програми:

Шух Марія Василівна

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • Інше: Воркшоп

Цільові авдиторії:

 • Вчитель
 • Керівник
 • Керівник гуртка
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог
 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Здатність спілкуватися іноземними мовами
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Астрономія
 • Біологія
 • Географія
 • Історія
 • Історія України
 • Мистецтво
 • Початкова школа
 • Природничі науки
 • Хімія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність

1.   Що таке штучний інтелект.

2.  Метанавички як важливий аспект розвитку особистості.

3. Як використовувати штучний інтелект в навчанні та для особистого зростання.

4. Практичні завдання з використанням штучного інтелекту. 


 

Після воркшопу учасники 

1)  дізнаються про особливості впровадження технології штучного інтелекту в освіту, 

2)визначать  можливості, переваги та недоліки сервісів ШІ,

3) навчаться використовувати сервіси штучного інтелекту в своїй роботі для організації творчого навчального процесу.