Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Освіта задля успіху українців. Освітня політика та освітні технології для післявоєнної України

Метою програми є дослідження та обговорення викликів, потенціалу освітньої політики для відновлення і розвитку загальної шкільної освіти в Україні. Освітні управлінці сформують стратегічні компетентності з метою ефективної активізації реформи Нової Української Школи та розглянуть виклики національної системи освіти в деокупованих громадах.

Розробники / розробниці програми:

Громадська організація "Київська школа державного управління імені Сергія Нижного". Автор та ментор курсу - Лілія Гриневич, перший проректор Київського університету ім. Бориса Грінченка, міністр освіти і науки 2016-2019 рр., голова Комітету з питань науки і освіти Верховної ради України 2012-2016 рр.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна/денна

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник завідувача
 • Заступник керівника
 • Керівник
 • Начальник

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Емоційно-етична компетентність
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Лідерська компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Проєктувальна компетентність
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Управлінська

Кожен учасник курсу розробить проєкт реалізації освітніх змін, які будуть впроваджені на рівні закладу освіти, місцевої громади, або своєї організації в залежності від інтересів учасників курсу.

Буде здійснюватися подальша супервізійна підтримка учасників

На курсі буде обговорено освітню політику для відновлення і розвитку загальної шкільної освіти в Україні. 

Освітні управлінці сформують стратегічні компетентності з метою ефективної активізації реформи Нової Української Школи та розглянуть виклики національної системи освіти в деокупованих громадах.

Програма складається із 3-х очних модулів і представлена наступною тематикою:

 • Післявоєнна трансформація Нової української школи. Формування освітньої політики під час війни і в післявоєнний період. Екосистемні рішення задля підвищення якості освіти.
 • Новий зміст освіти – ключові компетентності та наскрізні вміння для майбутнього.
 • Нові тверді м’які навички, або чому зіграє ставка на соціально-емоційне навчання в новій українській школі.
 • Освітні втрати: чи можливо виміряти, як зменшити?
 • Ефективні комунікації – навіщо вони потрібні освітнім управлінцям.
 • Цифровізація: тренди в освітніх технологіях та розбір працюючих кейсів.
 • Втома війни. Як не втратити рівновагу та віднайти сили для плідної праці.
 • Сучасний дизайн онлайн-уроку: ефективний      цифровий контент».
 • Доброчесність та школа: чи можуть освітні інституції стати місцем трансформації суспільства?
 • Забезпечення якості шкільної освіти.
 • Формування ефективної мережі закладів освіти у місцевих громадах.
 • 3D-підхід у професійному розвитку педагогів: індивідуальна і командна траєкторії.
 • Проєктний менеджмент у реалізації освітніх проєктів на прикладах.
 • Освітня політика на місцевому та інституційному рівні: стратегія розвитку.       Адаптація освітнього процесу до умов воєнного та післявоєнного періодів.
 • Забезпечення прав учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні.

Викладачі програми:

 • Сергій Горбачов, освітній омбудсмен України
 • Роман Шиян, заступник директора з питань Нової української школи Команди підтримки реформ МОН
 • Олександр Елькін, Голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», член Консультативної ради з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти при Президентові України
 • Олег Марущенко, віцеголова Ради ГО «ЕдКемп Україна»
 • Тетяна Вакуленко, директор Українського центру оцінювання якості освіти
 • Іванна Коберник, консультантка зі стратегічних комунікацій, співзасновниця ГО «Смарт освіта»
 • Ілля Філіпов, співзасновник та СЕО EdEra
 • Катерина Гольцберг, дитяча та сімейна психологиня, президентка Професійної асоціації дитячих аналітичних психологів
 • Юрій Гайдученко, експерт Проєкту «Навчаємося разом», методист, викладач української мови і літератури Новопечерської школи м. Києва, тренер-експерт ГС «Освіторія»
 • Вікторія Козаченко, експертка з публічної політики та управління, керівниця Офісу доброчесності НАЗК (2020-2023)
 • Руслан Гурак, Голова Державної служби якості освіти
 • Олег Фасоля, керівник компоненту підтримки освіти на місцевому та регіональному рівні Шведсько-українського проєкту «Підтримка децентралізації в Україні»
 • Олена Масалітіна, віцеголова Ради ГО «ЕдКемп Україна»
 • Олена Лінник, експертка ініціативи «Система забезпечення якості освіти» проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe)

Сформовані/удосконалені стратегічні компетентності освітніх управлінців. 

Розроблені цільові проєкти учасників курсу для їхнього впровадження на різних рівнях (національному / місцевому).

Програма складається із 3-х очних модулів у місті Києві (у Київській школі державного управління імені Сергія Нижного); 

 • 1 - 3 березня
 • 8 - 10 березня
 • 29 - 30 березня 2024 року.

Між очними модулями проводиться консультативна та самостійна робота.