Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

ESL Teaching Fundamentals

Підвищення рівня професійної кваліфікації педагогів з англійської, надання їм нових знань про сучасні основи та техніки викладання: розуміння як визначати цілі та типи уроків, як готувати презентації уроків, як готувати ефективні інструкції до уроків, надавати якісний фідбек та запобігти типових помилок у викладанні

ESL Teaching Fundamentals

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Академія розвитку мовних шкіл TalkEn.Cloud

Розробники / розробниці програми:

Тренінговий центр Перейти за покликанням

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Методист
 • Старший викладач

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здатність спілкуватися іноземними мовами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інноваційна компетентність
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Перелік професійних компетентностей:

 • Іноземна мова (англійська)

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Телефон: (063)-402-73-99

Email: eduplatform@talken.cloud

По завершенню курсу і успішного проходження тестування, ми відправимо електронний сертифікат про підвищення кваліфікації..

Програма та розклад курсу:

1. 7.06 (18:00-19:00) - Onboarding meeting
2. 8.06 (18:00-19:30) - Main teaching techniques
3. 15.06 (18:00-19:30) - Lesson stages: Skills, System + MFP
4. 22.06 (18:00-19:30) - Giving instructions - ICQs, CCQs, Feedback
5. 29.06 (18:00-19:30) - Mistakes in teaching

Мова курсу: англійська

На курсі викладачі англійської:

 • Розглянуть основні викладацькі техніки та дізнаються в чому їх ефективність
 • Дізнаються, як визначити тип уроку, основні цілі уроку, навчаться готувати презентацію нової теми за допомогою MFP
 • Вирішать, чи потрібно готувати інструкції під час підготовки до уроку, які бувають інструкції, як зробити їх ефективними та надати якісний фідбек
 • Розглянуть найтиповіші помилки, яких припускаються вчителі при підготовці до уроку, на самому уроці та як їх уникнути

Мова курсу - англійська

7.06 (18:00-19:00) - Onboarding meeting
8.06 (18:00-19:30) - Main teaching techniques
15.06 (18:00-19:30) - Lesson stages: Skills, System + MFP
22.06 (18:00-19:30) - Giving instructions - ICQs, CCQs, Feedback
29.06 (18:00-19:30) - Mistakes in teaching