Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Формувальне оцінювання досягнень учнів в 5-6 класах НУШ.

Метою модуля є ознайомлення учасників курсу із нормативно-правовими документами та методичними рекомендаціями, що врегульовують питання актуальності впровадження та практичного застосування формувального оцінювання в 5-6 класах НУШ. Важливо! У разі, коли після підтвердження заявки не приходить лист-підтвердження на вказану Вами електронну пошту, перейдіть за покликанням: https://kursy.centrosvity-kolomyia.org.ua (ім'я входу - ваша електронна пошта, пароль - був Вами створений при першій реєстрації на цій платформі).

Формувальне оцінювання досягнень учнів в 5-6 класах НУШ.

Розробники / розробниці програми:

в.о. директора Центру професійного розвитку - Ірина Грицюк, консультанти Центру: Інна Саламіна, Віталій Дем'янчук, Мирослава Калин, Уляна Семенюк.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Емоційно-етична компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Економіка
 • Зарубіжна література
 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова (німецька мова)
 • Іноземна мова (французька)
 • Інформатика
 • Історія
 • Математика
 • Мистецтво
 • Початкова школа
 • Правознавство
 • Технології
 • Трудове навчання
 • Українська література
 • Українська мова
 • Фізика і астрономія
 • Хімія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність

Важливо! Перед тим, як подавати заявку на курс, необхідно заповнити профіль користувача в кабінеті EdWay.  

 

Модуль 1. Поняття про формувальне оцінювання 

Мета: розглянути особливості формувального оцінювання, його особливості та відмінності від традиційного.

Завдання:

 • розкрити основні поняття "оцінювання", "формувальне оцінювання", "традиційне оцінювання";
 • розглянути модель підготовки для формувального оцінювання;
 • ознайомитись  із 7 ознаками класу, де реалізується «оцінювання для навчання».

Очікувані результати: 

Учасники вебінару поглиблять знання щодо формувального оцінювання, отримують поради щодо формулювання конкретних навчальних цілей.

Модуль 2. Нормативно-правове регулювання формувального оцінювання 

Мета: ознайомлення учасників курсу з нормативно-правовими документами та методичними рекомендаціями, що врегульовують питання актуальності впровадження та практичного застосування формувального оцінювання в 5-6 класах НУШ.

Завданням модуля є формування та розвиток наступних професійних компетентностей:

 • здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики навчання;
 • здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів;
 • здатність здійснювати оцінювання результатів навчання учнів.

Модуль курсу містить огляд нормативно-правових документів та методичних рекомендацій щодо реалізації концептуальних засад Державного стандарту базової середньої освіти, зокрема у напрямку використання формувального оцінювання в 5-6 класах НУШ:

 • Концепції НУШ (2016р.);
 • Закону України  "Про повну загальну середню освіту" (2020р.);
 • Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти (Наказ МОН № 17 від 09.01.2019р.);
 • Абетки для директора (2021р.);
 • Методичних рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі / 5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» (Лист МОН №4.5/2303-21 від 06.08.21 року).

Очікувані результати:

Проходження модуля допоможе вчителям знайти відповіді на питання:

 • Якими документами регламентується впровадження та використання формульного оцінювання?
 • За якими індикаторами під час інституційного аудиту здійснюється моніторинг застосування різних видів оцінювання в закладі освіти?
 • Який алгоритм діяльності учителя під час організації формувального оцінювання?
 • Які інструменти формувального оцінювання можуть використовувати учителі під час освітнього процесу?

Модуль 3. Ефективні онлайн-інструменти для формувального оцінювання 

Модуль пропонує освітянам добірку вебресурсів, які допоможуть здійснювати формувальне оцінювання.

Метою освітньої програми є навчання розробки плану формувального оцінювання, а також створення інструментарію формувального оцінювання з допомогою онлайнових ресурсів.

Завдання: ознайомити освітян з найдієвішими онлайн-інструментами, які допоможуть здійснювати формувальне оцінювання.

Очікувані результати навчання:

- розуміння шляхів впровадження формувального оцінювання; 

- поняття методів та інструментів формувального оцінювання; 

- вміння підбирати інструменти в залежності від стратегії та цілей оцінювання; 

- вміння розробляти план формувального оцінювання; 

- створювати інструменти формувального оцінювання з допомогою сервісів;

- знаходити готові матеріали, опубліковані іншими вчителями, і швидко змінювати їх під потреби конкретного учня чи класу;

- цінність особистості;

- готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток.

Модуль 4. Прийоми зворотного зв'язку 

Найважливішим у формувальному оцінюванні є зворотний зв'язок, який учні отримують від учителя та однокласників. Якісний фідбек спрямовує учнів і показує їм напрямок, необхідний для досягнення цілі або мети діяльності.

Мета модуля – розглянути особливості якісного зворотного зв’язку, його принципи, стадії та прийоми. 

Завдання модуля:

 • окреслити принципи формувального оцінювання;
 • подати алгоритм розробки критеріїв оцінювання;
 • продемонструвати методичні прийоми, які можна використати на всіх етапах формувального оцінювання;
 • запропонувати форми опитувальників для учнів для здійснення самооцінювання та взаємооцінювання.

Очікувані результати:

 • знання алгоритму розробки критеріїв оцінювання;
 • знання принципів формувального оцінювання;
 • вміння використовувати різні методичні прийоми для якісної рефлексії;
 • навички використання опитувальників для учнів.

Модуль 5. Роль батьків у процесі формувального оцінювання 

Формувальне оцінювання передбачає активну включеність батьків у навчальний процес. Організація якісного зворотного зв’язку має значний вплив на ефективність рівня досягнень здобувачів освіти.

Мета модуля – допомогти педагогові в організації якісного зворотного зв’язку та залученні батьків до процесу формувального оцінювання.

Завдання модуля:

 • розкрити стратегії формувального оцінювання;
 • окреслити значення оцінювальних суджень для батьків та адміністрації закладу освіти;
 • охарактеризувати види портфоліо;
 • подати варіанти оформлення чеклиста результатів учня;
 • запропонувати форми опитування для батьків та дітей.

Очікувані результати:

 1. знання стратегій формувального оцінювання;
 2. вміння розробити види портфоліо (робоче, учителя й учня);
 3. навички зі створення чеклистів;
 4. уміння створювати форми самооцінювання учнів, обговорення питань оцінювання батьками, вчителем та учнем, опитування для батьків.

Модуль 6. Рівні оцінювання осіб з ООП 

Мета: донести інформацію про порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої та дошкільної освіти: 

 • рівні підтримки осіб з особливими освітніми потребами;
 • категорії освітніх труднощів;
 • алгоритм визначення категорій освітніх труднощів у здобувачів освіти з особливими освітніми потребами та порядок забезпечення їх підтримки в закладі загальної середньої освіти.

Проходження курсу допоможе вчителям знайти відповіді на питання:

 • Якими документами регламентується впровадження та використання формульного оцінювання?
 • За якими індикаторами, під час інституційного аудиту, здійснюється моніторинг застосування різних видів оцінювання в закладі освіти?
 • Який алгоритм діяльності учителя під час організації формувального оцінювання?
 • Які інструменти формувального оцінювання можуть використовувати учителі під час освітнього процесу?