Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Розширення педагогічного потенціалу за допомогою інтерактивних сервісів

Ознайомлення з різними типами інтерактивних сервісів, їх функціональними можливостями та методами їх ефективного застосування у своїй педагогічній практиці. Покращення якості навчання та підвищенні зацікавленості учнів/учениць у процесі освіти шляхом використання інтерактивних сервісів як ефективного педагогічного інструменту.

Розширення педагогічного потенціалу за допомогою інтерактивних сервісів

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Олена Трибко

Розробники / розробниці програми:

Трибко Олена Борисівна - вчителька інформатики та математики «Опорного закладу «Ліцей №1 імені Героя України Березняка Євгена Степановича» Помічнянської міської ради Кіровоградської області», вчитель-методист. Інструкторка академії CISCO, координаторка філіалу ДівчатаSTEM, менторка - волонтерка Code Club України.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна

Види підвищення кваліфікації:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вчителя
 • Викладач
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Методист
 • Педагог-організатор

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Методика викладання у початковій, основній та старшій школі.

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Тематичний план

Блок 1.  Про використання дистанційних технологій навчання в освітньому процесі.

Блок 2. Інтерфейс, можливості, види шаблонів та особливості інтерактивних сервісів  Wordwall, Kahoot, Canva. 

Блок 3. Практична частина. Початок створення власної бази інтерактивних вправ.

Блок 4. Запитання - відповіді.

Блок 5. Практико-орієнтоване завдання з розробки інтерактивної вправи за допомогою одного із  інтерактивних сервісів (Wordwall, Kahoot, Canva на вибір)

Учасницьке коло програми підвищення кваліфікації отримають можливість поглибити свої знання та навички у використанні інтерактивних сервісів, що дозволить їм стати більш компетентними та впевненими в своїй педагогічній практиці; вчителі/-ки будуть ознайомлені з різними типами інтерактивних сервісів, їх можливостями та способами використання; вчителі/-ки опанують необхідні знання та практичні навички щодо ефективного застосування різних інтерактивних сервісів у навчальному процесі.

Терміни проведення: 02.06.2023

Програма підвищення кваліфікації реалізовується тільки для педагогічного колективу «Опорного закладу «Ліцей №1 імені Героя України Березняка Євгена Степановича» Помічнянської міської ради Кіровоградської області» (за попереднім запитом).

Умови сертифікації:

 1. Подана заявка на навчання за програмою.
 2. Виконання самостійної роботи - створення вправи використовуючи один з інтерактивних сервісів (Wordwall, Kahoot, Canva) до 07.06.2023 включно.

Генерація документів про підвищення кваліфікації до 17.06.2023.

Документи розміщуються у Кабінет професійного зростання на платформі - розділ Мої можливості - вкладка Завершено;

 

Докладніше про отримання документа у Довідковому центрі EdWay за покликанням Перейти за покликанням