Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Національний EdCamp ВОЛЯ-2023 «Передпереможна сила для післяпереможних планів»

Ознайомлення з науково-педагогічними засадами запровадження міжнародного Дослідження соціально-емоційних навичок (ДоСЕН); результатами та перспективами розвитку соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН) в Україні; концепцією та очікуваними результатами реалізації проєкту «Державна платформа підтримки учнівства «ПОВІР»», спрямованого на подолання освітніх втрат і розривів, формування та розвитку навичок стійкості й благополуччя, впевненості учнівства у своїх силах у контексті концепту «student agency»; національним онлайн-курсом #освітабездискримінації; отримання нових знань щодо міжнародного досвіду подолання викликів в освіті та суспільстві під час війн та криз; розроблення ціннісно-обґрунтованих планів розвитку Нової української школи у воєнні і повоєнні часи за 8-ма стратегічними напрямками.

Національний EdCamp ВОЛЯ-2023 «Передпереможна сила для післяпереможних планів»

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

ГО «ЕдКемп Україна»

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • Інше: соціальна і здоров’язбережувальна компетентність; безпека і цивільний захист; інфраструктура і мережа

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: освітологія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • В1.1. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В2.3. Здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Філософською рамкою Національного EdCamp ВОЛЯ-2023 є компас українських цінностей, концепція Нової української школи та дослідження ОЕСР. Ця подія має назву «Передпереможна сила для післяпереможних планів», адже в передчутті перемоги України ми вже готуємося і думаємо про докорінні зміни в освіті.

ВОЛЯ — надважливий концепт, що містить ключові для українок і українців сенси, адже Україна — країна вільних людей. Ми маємо надзвичайну волю до перемоги і кращого майбуття для нашої країни. Кожен і кожна з нас вкладає багато зусиль для наближення перемоги. Це робить і освітянство — працюючи в надзвичайно складних умовах, навчаючи дітей у воєнний час, які стануть тим новим поколінням, яке буде розбудовувати нашу країну.

Ми трактуємо 4 літери слова ВОЛЯ як 4 вершини квадрата — фігури, що символізує стійкість, надійність, певну матрицю творення, утілення ідеї. В освітянській події ми пропонуємо ще одне прочитання ключового українського коду — щоб кристалізувати цю силу, яка веде до благополуччя.

ВІРА – ми віримо в Перемогу і подальше буття і розвій України. Маючи віру, ми можемо йти далі, навчатися. Коли є віра, я вірю в себе, то можу.

ОСВІТА – ми переконані, що вона має бути серед пріоритетів. Маючи широкі знання про світ, ми можемо прийняти його і навчаємося любити.

ЛЮБОВ – ми прагнемо, щоб саме любов і доброта — до себе, людей, професії, країни, світу — були основою нашого поступу. Тільки якщо ми здатні проявити співпереживання, емпатію, ми можемо мати ясність.

ЯСНІСТЬ ми впевнені, що ясність є однією з головних якостей освіти, прозорої і відкритої, зрозумілої всім учасницям і учасникам процесу.

Концепт волі ми втілюємо у кристалі — фігурі з упорядкованою структурою, осердям якої є радість

Нижня і верхня вершини, що зростають із його центру, — інтенції «я можу — я знаю», яка відповідає за індивідуальне благополуччя, і «ми можемо — ми знаємо», яка позначає колективне благополуччя та кінцеву мету, куди ми всі рухаємося.

 

Усьому експертному колу ми запропонуємо поділитися своєю ідеєю, візією чи конкретною пропозицією щодо змін в освіті. Роздуми спікерок і спікерів будуть організовані за 8 напрямами:

 1. Безпека і цивільний захист — підсилення цього компонента, особливо в районах, де відновлено контроль уряду України, зонах бойових дій, районах під постійними обстрілами.
 2. Відкритість світу — долучення української освіти до глобальних трендів та стандартів освіти, зокрема в контексті євроінтеграції.
 3. Зміст освіти — ціннісне підґрунтя, зміни у смисловому наповненні, педагогічних підходах та методиках, фокусах навчання.
 4. Інфраструктура і мережа — принципи відбудови закладів освіти та зміни в організації освітнього простору.
 5. Навички майбутнього — орієнтація шкільної освіти на соціально-емоційні навички та актуальні потреби ринку праці.
 6. Професійний розвиток педагогічних (науково-педагогічних) працівників/-иць — зміни ролі вчителя / вчительки відповідно до глобальної ситуації, наслідків війни та реформи Нової української школи.
 7. Стійкість і зцілення — залучення стійкісних підходів, що сприяють післявоєнному зціленню і психологічному благополуччю.
 8. Цифрова школа — роль технологій в організації та змісті навчання.

 

Упродовж 5 днів події:

– 2 експертні паралелі з ВОЛЯ-презентаціями від провідних експертів та експерток

– 2 учительські паралелі з обміну практиками і 1 учительська паралель – проблемні обговорення у форматі Open Space

– Відкриття EdCamp ВОЛЯ-2023: на шляху до благополуччя, індивідуального і колективного

– Панельні дискусії

– 32 п’ятихвилинні виступи українських та зарубіжних експертів та експерток

– 8 сходинок до підсилення волі в учнівства

– 3 сесії з обговоренням про сенси освіти та стійкості

– Щоденник ВОЛІ 

– Переможний грайлист

– Підписання меморандуму та створення дорожньої карти впровадження соціально-емоційних навичок в освіті України

– Фасилітована сесія у трьох частинах — СЕН-меморандум: напрацьовуємо плани на реалізацію

– Передзамовлення книги «Якою може бути нова /українська/ школа»

– Зірковий сюрприз, підсумки обговорень, викликів та дещо на згадку про EdCamp ВОЛЯ-2023

Докладно про концепцію і зміст програми за покликанням Перейти за покликанням

 

 

Учасницьке коло програми підвищення кваліфікації ознайомиться з:

 • науково-організаційними засадами запровадження міжнародного Дослідження соціально-емоційних навичок (ДоСЕН); 
 • результатами та перспективами розвитку соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН) в Україні;  
 • концепцією та очікуваними результатами реалізації проєкту «Державна платформа підтримки учнівства «ПОВІР»», спрямованого на подолання освітніх втрат і розривів, формування та розвитку навичок стійкості й впевненості в учнівства у своїх силах у контексті концепту «student agency» (сила волі й залученість учнівства); 
 • національним онлайн-курсом #освітабездискримінації; 

отримає нові знання щодо міжнародного досвіду й шляхів подолання викликів в освіті та суспільстві під час війн та криз; 

долучиться до розробки ціннісно-обґрунтованих планів розвитку Нової української школи у воєнні і повоєнні часи за 8-ма напрямками:  

 • «Безпека і цивільний захист»; 
 • «Відкритість світу»; 
 • «Зміст освіти»; 
 • «Інфраструктура і мережа»; 
 • «Навички майбутнього»; 
 • «Професійний розвиток»; 
 • «Стійкість і зцілення»; 
 • «Цифрова школа». 
 • Обов`язковою умовою є заповнення реєстраційної форми для участі в Національному EdCamp ВОЛЯ-2023 «Передпереможна сила для післяпереможних планів» за покликанням Перейти за покликанням .
 • Суб`єкт підвищення кваліфікації залишає за собою право за потреби вносити в змістову частину програми зміни, що не порушують її структуру та відповідають меті і завданням програми підвищення кваліфікації, не пізніше дати завершення подачі заявок на навчання.
 • Для отримання сертифікату про підвищення кваліфікації усі особи, які завершили програму, повинні пройти сертифікацію у вигляді заповнення підсумкової онлайн-форми Перейти за покликанням ">. Кожна особа, яка має намір отримати сертифікат про підвищення кваліфікації, має дві спроби. Зараховується кращий отриманий результат. Сертифікація здійснюється у терміни: 1-ий етап - з 07.072023 до 14.07.2023 (перша спроба); 2-ий етап - з 15.07.2023 до 31.07.2023 (друга спроба). Терміни перевірки сертифікаційних робіт - з 01.08.2023 до 10.08.2023. Останній день перевірки сертифікаціних робіт вважається датою завершення виконання програми. Генерація сертифікатів про підвищення кваліфікації - до 25.08.2023.
 • Комунікація між учасницьким та експертним колом здійснюється через Telegram-канал.

Графік реалізації програми:

Програма реалізовуватиметься з 26 червня до 30 червня 2023 року і передбачає 30,00 год підвищення кваліфікації, у тому числі:

 1. інтерактивна лекція - 6,25
 2. Майстерка - 2,00
 3. Speed Geeking - 0,50
 4. Five Minute Conference — «п’ятихвилинна конференція» - 3,00
 5. Сесія з обміну практичним досвідом - 1,00
 6. Експертна паралель - 3,00
 7. Фасилітаційна сесія - 4,50
 8. Самостійна робота - 2,00
 9. Сертифікація (кожна особа має дві спроби складання сертифікаціної роботи) - 1,75

26.06, понеділок:

**********************

17:00 — 17:30 — Знайомство. Обмін очікуваннями. Постановка мети та завдань (не)конференції.

 • Олександр ЕЛЬКІН — голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», Україна;
 • Олег МАРУЩЕНКО — віцеголова Ради ГО «ЕдКемп Україна», Україна;
 • Олена МАСАЛІТІНА — віцеголова Ради ГО «ЕдКемп Україна», Україна.

17:30 — 18:00 — Формування програми (не)конференції  у групах:.

 • Група «Віра» з Оксаною ДЕГТЯРЬОВОЮ
 • Група «Освіта» з Людмилою КУБАТКО
 • Група «Любов» з Ганною ПЕТРУЧЕНЕЮ
 • Група «Ясність»  з Вірою ШКРЬОБ

17:30 — 19:30 — Майстерка з елементами тренінгу

 • Дар`я ДОЛГОВА — операційна директорка ГО «ЕдКемп Україна», Україна

27.06, вівторок:

**********************

09:30 — 10:30 — Перед-відкриття EdCamp Воля 2023! 

Акція на підтримку закладів освіти, які прагнуть змін

10:00 — 10:20 — Знайомство з експертками / експертами у форматі Speed Geeking

10:30 — 11:30 Перша експертна паралель 

 • Карл МІРРА керівник ліберальних досліджень / соціальних наук, голова відділу викладання, навчання та технологій педагогічного коледжу Рут С. Аммон Адельфійського університету, США;
 • Вікторія КОЗАЧЕНКО керівниця Офісу доброчесності Національного агентства із запобігання корупції, Україна;
 • Марина КРІСОВ освітянка, педагогічна консультантка, Ізраїль;
 • Іларія БОФФА — менеджерка з EQ освіти та розвитку спільноти,  SixSeconds Europe, Італія; Леонід МИРОНЕНКО заступник начальника управління — начальник відділу інституційного аудиту Управління Державної служби якості освіти у Полтавській області, Україна; Олена БЕРДНІКОВА тренерка-консультантка, коучка ACC ICF, EQ Assessor&Profiler, Україна.

12:00 — 13:00Друга експертна паралель 

 • Ніна Мацюк — експертка з питань інклюзивності та безбар’єрності громадської організації «Безбар’єрність», Україна;
 • Дафна ШАРОН-МАКСИМОВ — освітня психологиня, міжнародна експертка з роботи з кризами й травмою, керівниця міжнародних проєктів з Хібукі-терапії, Ізраїль; Ганна ЄФІМЦЕВА — методистка ГО «ЕдКемп Україна», Україна;
 • Елейн МІЛЛЕР-КЕРЕС — травма-терапевтка, співзасновниця і директорка з іновацій Інституту травмостійкості, США; Наталія ВАЛЕВСЬКА — перекладачка програми СЕЕН в Україні, Україна;
 • Джек ГРЕЙПС — письменник, драматург, актор, автор методики письма «Письменницький метод», США; Наталі СКОРИКОВА — сертифікована викладачка американської письменницької програми Jack Grapes’ Method Writing, засновниця видавництва «Видавничий Дім Орландо», голова правління ГО «Нові Українські Голоси», кураторка міжнародних літературно-мистецьких проєктів з популяризації та розвитку сучасної української літератури, Україна-Іспанія; Артем ДУДКА — учитель початкових класів, учитель інформатики, засновник та голова Громадської організації «Освіта без умов», сертифікований тренер НУШ та медіаграмотності, координатор регіональних (не)конференцій у форматі EdCamp за напрямком «Інклюзивна освіта».
   

13:50 — 14:20 — Перша учительська паралель — обмін практиками: ВОЛЯ — 4 сесії (за додатковою програмою)

14:30 — 15:00 — Друга учительська паралель — обмін практиками: ВОЛЯ — 4 сесії (за додатковою програмою)

15:00 — 16:00 — Сесія з таємним ГОСТЕМ і відкритим мікрофоном

17:00 — 17:20 — Відкриття EdCamp ВОЛЯ-2023: на шляху до благополуччя, індивідуального і колективного

 • Олександр ЕЛЬКІН — голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», Україна;
 • Олег МАРУЩЕНКО — віцеголова Ради ГО «ЕдКемп Україна», Україна;
 • Олена МАСАЛІТІНА — віцеголова Ради ГО «ЕдКемп Україна», Україна.

17:20 — 18:2012 експертних виступів за 3 напрямами «Навички майбутнього», «Стійкість і зцілення», «Безпека і цивільний захист» 

 • Олександр ЕЛЬКІН — голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», Україна;
 • Олег МАРУЩЕНКО — віцеголова Ради ГО «ЕдКемп Україна», Україна;
 • Олена МАСАЛІТІНА — віцеголова Ради ГО «ЕдКемп Україна», Україна.

Між виступами – вісім сходинок до кристалізації волі в учнівства (student agency)

18:30 — 19:30 — Сесія з обговоренням від Харківської школи архітектури

 • Олег ДРОЗДОВ — співзасновник, президент Харківської школи архітектури, Україна.

 

28.06, середа:

**********************

09:30 — 09:45 — Ми зрозуміли, навіщо нам соціально-емоційне навчання (СЕН): голоси учнівства в часи війни і відомий Голос на підтримку

09:45 — 10:45 — Візійна промова «СЕН сьогодні заради завтра»

 • Андреас ШЛЯЙХЕР — директор з питань освіти та навичок, радник з питань освітньої політики при генеральному секретарі Організації економічного співробітництва та розвитку, засновник міжнародного дослідження PISA, Франція.

10:45 — 11:30 — Презентація міжнародного Дослідження соціально-емоційних навичок (ДоСЕН) в Україні – заради благополуччя у XXI столітті. Національний онлайн-курс і ДоСЕН-школа

 • Сергій ГОРБАЧОВ — освітній омбудсмен України, Україна;
 • Лілія ГРИНЕВИЧ  — проректорка з науково-педагогічної та міжнародної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, міністерка освіти і науки України (2016-2019 рр.), кандидатка педагогічних наук, Україна; 
 • Руслан ГУРАК голова Державної служби якості освіти, Україна;
 • Олександр ЕЛЬКІН — голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», Україна.

12:00 — 13:15 — СЕН як додана цінність Нової української школи: панельна дискусія і підписання кроссекторального меморандуму

 • Сергій БАБАК голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Україна
 • Тетяна ВАКУЛЕНКО директор Українського центру оцінювання якості освіти, Україна;
 • Сергій ГОРБАЧОВ освітній омбудсмен України, Україна;
 • Руслан ГУРАК голова Державної служби якості освіти, Україна;
 • Оксана Збітнєва – виконавча директорка ГО «Безбар'єрність», Україна;
 • Оксен ЛІСОВИЙ – міністр освіти і науки України;
 • Андреас ШЛЯЙХЕР — директор з питань освіти та навичок, радник з питань освітньої політики при генеральному секретарі Організації економічного співробітництва та розвитку, засновник міжнародного дослідження PISA, Франція.

14:00 — 15:00 — Перші досягнення програми соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН) в Україні в контексті Всеукраїнської програми ментального здоров’я за ініціативою Першої леді України. 

Панельна дискусія зі шкільними стейкголдерами, показ документального кіно, анонсування програми для старшої школи й утворення навчально-наукової лабораторії

 • Ольга БУДНИК уповноважена Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Україна (узгоджується);
 • Райдер ДЕЛАЛОЄ заступник директора з програми СЕЕН Центру споглядальної науки та етики на основі співпереживання Університету Еморі, США
 • Лариса ЖЕДЕНКО — директорка опорного закладу «Ялосовецький ЗЗСО І-ІІІ ступенів Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області», що пілотує програму СЕЕН, сертифікована тренерка НУШ за програмою «НУШ для керівників ЗЗСО», Україна
 • Катерина ЖУРБА головна наукова співробітниця лабораторії громадянського і морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України, Україна
 • Олеся ЧАЙКІВСЬКА вчителька української мови та літератури, заступниця директора з навчально-виховної роботи школи ім. В. Чорновола м. Южне, Одеської області, Україна.

15:00 — 15:30 — #освітабездискримінації – презентація національного онлайн-курсу, старт набору на навчання першої когорти освітян

 • Валерія ТАРАН-ГАЙДУК — проєктна координаторка Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA ) в Україні , Україна;
 • Ганна ЄФІМЦЕВА — методистка «ЕдКемп Україна», Україна;
 • Олег МАРУЩЕНКО — віцеголова Ради ГО «ЕдКемп Україна», Україна;

15:30 — 16:00 — Усеукраїнська онлайн-платформа ПОВІР (подолання освітніх втрат і розривів). 

Презентація, старт конкурсного набору педагогів, підписання меморандуму про співпрацю.

 • Олександр ВОРОХАЄВ — тимчасово виконуючий обов'язки директора державної установи «Український інститут розвитку освіти», Україна;
 • Сергій КОЛЕБОШИН  — заступник голови комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Україна;
 • Олександр СУШКО — виконавчий директор Міжнародного  фонду «Відродження», Україна;
 • Галина ТИТИШ — голова Правління ГО «Смарт Освіта», членкиня наглядової ради НСТУ, Україна.

17:00 — 18:30 — Сесія з обговоренням про наративи ренесансу в Україні

 • Сергій БАБАК голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Україна;
 • Лілія ГРИНЕВИЧпровідна експертка з політик у сферах освіти та науки, перша проректорка з міжнародної і науково-економічної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, міністерка освіти і науки (2016-2019 рр.), Україна;
 • Сергій КОЛЕБОШИН  — заступник голови комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Україна;
 • Оксен ЛІСОВИЙ – міністр освіти і науки України;
 • Олександр СУШКО — виконавчий директор Міжнародного  фонду «Відродження», Україна;
 • Тарас Тополя співак, лідер гурту «Антитіла», член опікунської ради EdCamp Ukraine, Україна;
 • Андреас ШЛЯЙХЕР — директор з питань освіти та навичок, радник з питань освітньої політики при генеральному секретарі Організації економічного співробітництва та розвитку, засновник міжнародного дослідження PISA, Франція.

18:30 — 19:10 — 8 експертних виступів за 2 напрямами — «Інфраструктура і мережа», «Цифрова школа»

 • Сергій КОЛЕБОШИН  — заступник голови комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Україна;
 • Олена МАСАЛІТІНА — віцеголова Ради ГО «ЕдКемп Україна», Україна.

19:10 — 19:30 — СЕЕН-відзнаки для тренерського кола і закладів освіти

 • Олександр ЕЛЬКІН — голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», Україна;
 • Лілія ГРИНЕВИЧпровідна експертка з політик у сферах освіти та науки, перша проректорка з міжнародної і науково-економічної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, міністерка освіти і науки (2016-2019 рр.), Україна;

29.06, четвер:

**********************

08:30 — 09:30 — Третя експертна паралель – освітня політика

 • Сергій КОЛЕБОШИН — заступник голови комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Україна; Роман ГРИЩУК — член Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій;, Україна
 • Руслан ГУРАК — голова Державної служби якості освіти, Україна; Іван ЮРІЙЧУК — заступник заступник голови Державної служби якості освіти з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Україна;
 • Сергій ГОРБАЧОВ — освітній омбудсмен України, Україна;
 • Тетяна ВАКУЛЕНКО директорка Українського центру оцінювання якості освіти, Україна;

10:40 — 11:30 — Фасилітована сесія — СЕН-меморандум: напрацьовуємо плани на реалізацію (частина перша)

 • Олександра БАКЛАНОВАекспертка у сферах розробки стратегій для бізнесу, менеджменту, управління змінами, Україна.

12:00 — 13:00 — Фасилітована сесія — СЕН-меморандум: напрацьовуємо плани на реалізацію (частина друга)

 • Олександра БАКЛАНОВАекспертка у сферах розробки стратегій для бізнесу, менеджменту, управління змінами, Україна.

14:00 — 16:00 — Фасилітована сесія — СЕН-меморандум: напрацьовуємо плани на реалізацію (частина третя)

 • Олександра БАКЛАНОВАекспертка у сферах розробки стратегій для бізнесу, менеджменту, управління змінами, Україна.

17:00 — 18:00 — 12 експертних виступів за 3 напрямами — «Відкритість світу», «Зміст освіти», «Професійний розвиток»

 • Лілія ГРИНЕВИЧпровідна експертка з політик у сферах освіти та науки, перша проректорка з міжнародної і науково-економічної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, міністерка освіти і науки (2016-2019 рр.), Україна;
 • Олег МАРУЩЕНКО — віцеголова Ради ГО «ЕдКемп Україна», Україна;

18:00 — 19:00 — сесія з обговоренням від таємної ГОСТІ або таємного ГОСТЯ та з вакциною стійкості

19:00 — 19:30 — Закриття, кіноВОЛЯ, старт передзамовлень на книгу «Якою може бути нова /українська/ школа» видавництва Vivat

 • Олександр ЕЛЬКІН — голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», Україна;
 • Олег МАРУЩЕНКО — віцеголова Ради ГО «ЕдКемп Україна», Україна;
 • Олена МАСАЛІТІНА — віцеголова Ради ГО «ЕдКемп Україна», Україна.

21:00 — 23:00 — СЕЕНимося до нових зустрічей: зірковий сюрприз, підсумки обговорень, викликів та дещо на згадку про EdCamp ВОЛЯ-2023

 

30.06, п`ятниця:

********************************

 • завершення програми;
 • підбиття підсумків.