Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Скарбничка ідей вчителів початкових класів НУШ

Ознайомлення освітянського кола з рекомендованим переліком засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів початкової школи; підвищення рівня обізнаності освітян/освітянок з класифікацією наявних засобів і обладнання власних кабінетів та кабінетів закладу освіти, зі способами використання даного обладнання; формування вміння учасників/учасниць практикуму створювати власні дидактичні засоби навчання.

Скарбничка ідей вчителів початкових класів НУШ

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Дмитрієва Світлана

Розробники / розробниці програми:

Творчий колектив освітянок початкової школи Ліцею №1 імені Героя України Березняка Є. С. Помічнянської міської ради Кіровоградської області: Дмитрієва С. А., Тендюк Л. І., Гриценко Л. В. , Деменковець Л. С. .

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна

Види підвищення кваліфікації:

 • майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вчителя
 • Вчитель
 • Заступник директора
 • Педагог-організатор

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Емоційно-етична компетентність
 • Інноваційна компетентність
 • Компетентності у галузі природничих наук
 • Математична компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Початкова школа

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2.3. Здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 1. Опрацювання наказу МОНУ 3137 від 13.02.2018 р. «Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання  навчального і загального призначення  для навчальних кабінетів початкової школи».
 2. Аналіз та систематизація  засобів навчання  та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи закладів освіти Помічнянської громади Кіровоградської області.
 3. Способи використання засобів навчання та  обладнання вчителями  початкових класів в освітній та виховній діяльності учнів.
 • Використання документ-камери під час очного та дистанційного навчання. (Тендюк Л. І. )
 • Засоби навчання на уроках природничої освітньої галузі. (Гриценко Л. В. )
 • Елементи театралізації   у початковій школі. (Деменковець Л. С.)
 • Робота з геометричним матеріалом на уроках математики. (Дмитрієва С. А.)

    4. Створення власних засобів навчання

 • Обладнання на уроках математики і навчання грамоти руками вчителя та учнів. (Дмитрієва С. А.)
 • Діяльнісний підхід. Створення  дидактичних матеріалів до теми “Дроби”.

Учасники/учасниці

Ознайомляться з рекомендованим переліком засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення  для навчальних кабінетів початкової школи.

Підвищать рівень обізнаності про класифікацію наявних засобів і обладнання власних кабінетів та кабінетів закладу освіти,  про способи  використання даного обладнання.

Сформують вміння  створювати власні засоби навчання.

 

Програма підвищення кваліфікації реалізовується  очно і тільки для освітян/освітянок Помічнянської громади. 

Подання заявки - до 13.06  

Навчання - 14.06 (очно)

Отримання сертифіката - з 23.06