Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Як зробити інтегрований курс «Мистецтво» важливим для учасників освітнього процесу

розкрити основні аспекти специфики організації художньо-практичної діяльності учнів на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво».

Як зробити інтегрований курс «Мистецтво» важливим для учасників освітнього процесу

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Дистанційна Академія ВГ Основа

Розробники / розробниці програми:

Дистанційна Академія ВГ "Основа" та Даниліна Елла, вчителька трудового навчання, технологій, мистецтва Української загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 Селидівської міської ради, вищої кваліфікаційної категоріЇ, вчитель-методист, ТОП-50 вчителів Global Teacher Prize Ukraine

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Емоційно-етична компетентність
 • Інноваційна компетентність
 • Культурна компетентність
 • Навчання впродовж життя

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Мистецтво

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність

Досить суттєва частина батьків та здобувачів освіти  вважає предмети «Мистецтво» тим, що є необов’язковим для вивчення в загальноосвітній школі. Як змінити цю ситуацію? Чому ми маємо навчати на мистецьких уроках? Передусім, відчувати мистецтво на чуттєвому рівні, а не на когнітивному, та навчитися використовувати потенціал мистецтва для розвитку особистості. Під час вебінару будемо говорити про організацію роботи здобувачів освіти 8-11 класів з предмету «Мистецтво». Ви почуєте про те, як організувати та провести кейс-урок, як організувати роботу в профільному класі, якщо цей профіль – художньо-естетичний з досвіду роботи. Як заохотити здобувачів освіти до вивчення предмету через участь у проєкті  з медіаграмотності «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність»

Зміст:

 1. Навчаємо інфо-медіаграмотності на уроках з мистецтва.
 2. Кейс-уроки в 9-11 класах-одна із форм інтеграції предмета «Мистецтво» з іншими предметами.
 3. Художньо-естетичний профіль навчання в 10-11-му класах: форми, методи, прийоми.
 4. Результати для вчителя та учнів.
 5. Висновки.

Розкриття основних аспекти специфики організації художньо-практичної діяльності учнів на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво».