Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Шляхи підвищення ефективності корекційно-розвивальної роботи з дітьми із особливими потребами та їх соціалізація в суспільстві

Розширити учасникам/-цям уявлення про соціалізацію дітей з особливими потребами та визначення її важливості для їх розвитку: розуміння соціальних навичок та вмінь, необхідних для успішної соціалізації, а також способів підтримки соціальної адаптації та інтеграції дітей з особливими потребами в суспільстві.

Шляхи підвищення ефективності корекційно-розвивальної роботи з дітьми із особливими потребами та їх соціалізація в суспільстві

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Спориш Алла

Розробники / розробниці програми:

Спориш Алла, Деменковець Людмила

Напрями підвищення кваліфікації:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна

Види підвищення кваліфікації:

 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Асистент вчителя-реабілітолога
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Вчитель-реабілітолог
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник завідувача
 • Логопед
 • Методист
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог
 • Психолог
 • Соціальний педагог

Перелік загальних компетентностей:

 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Соціально-емоційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта
 • Початкова школа
 • Інше: Основна та старша школа

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • В1. Інклюзивна компетентність

І. Розуміння потреб дітей із особливими потребами

 • Огляд різних видів особливих потреб у дітей (фізичні, розумові, емоційні, соціальні тощо)
 • Розуміння специфіки розвитку дітей із особливими потребами
 • Аналіз індивідуальних потреб кожної дитини

ІІ. Соціалізація дітей із особливими потребами

 • Визначення соціалізації та її ролі в житті дітей
 • Виклики та перешкоди, з якими зіштовхуються діти із особливими потребами в процесі соціалізації
 • Створення відкритого, прийнятного та включаючого середовища для дітей із особливими потребами
 • Розвиток навичок спілкування, взаємодії та співпраці з однолітками та дорослими

ІІІ. Практичні інструменти для підвищення ефективності роботи

 • Застосування індивідуального підходу до кожної дитини
 • Використання технологій та інноваційних методів у корекційно-розвивальній роботі
 • Залучення батьків та родин до процесу корекційно-розвивальної роботи та соціалізації дітей
 • Оцінка та вдосконалення результатів роботи з дітьми із особливими потребами

IV. Підбиття підсумків тренінгу: обговорення важливості постійного професійного розвитку у роботі з дітьми із особливими потребами

Учасники/-ці удосконалять навички створення сприятливого середовища для соціалізації дітей з особливими потребами, які сприятимуть взаємодії та спілкуванню дітей з однолітками та дорослими, підтримувати їх у формуванні соціальних навичок та інтеграції в суспільство; отримають практичний кейс інструментів і технік, які допоможуть підвищити ефективність їх роботи з дітьми із особливими потребами.  Набудуть вмінь оцінювати свою роботу та вдосконалювати її, враховуючи нові знання та навички, отримані на тренінгу. 

Терміни проведення: 16.06.2023 о 09:00

Програма підвищення кваліфікації реалізовується тільки для педагогічних колективів Помічнянської громади (за попереднім запитом).

Форма проведення: очно.

Генерація документів про підвищення кваліфікації до 30.06.2023.

Документи розміщуються у Кабінет професійного зростання на платформі - розділ Мої можливості - вкладка Завершено;

Докладніше про отримання документа у Довідковому центрі EdWay за покликанням Перейти за покликанням