Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Педагогічна діяльність педагогічних працівників: ефективне планування та професійний розвиток.

Планування педагогічної діяльності та робота зі "Щоденником професійного розвитку" допоможе: зрозуміти, які компетентності ви насправді хочете розвивати; навести лад у думках і структурувати плани; навчитися здійснювати відповідальний вибір та приймати виважені рішення щодо власного професійного зростання; подолати сумніви «зробити щось не так»; аналізувати результати професійного зростання; вчитися на власних перемогах

Педагогічна діяльність педагогічних працівників: ефективне планування та професійний розвиток.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Олена Володько

Розробники / розробниці програми:

Олена Володько, магістр, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, консультантка ЦПР ПП

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

  • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

  • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

  • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

  • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

  • Організаційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

  • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

  • Початкова школа

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

  • Г1.2. Здатність планувати освітній процес

Щоденник професійного розвитку допоможе:

-зрозуміти, які компетентності ви насправді хочете розвивати;

-навести лад у думках і структурувати плани;

-навчитися здійснювати відповідальний вибір та приймати виважені рішення щодо власного професійного зростання;

-подолати сумніви «зробити щось не так»;

-аналізувати результати професійного зростання;

-вчитися на власних перемогах.

Професійний стандарт учителя націлений на планування траєкторії професійного розвитку та на побудову власної кар`єри.

ЩОДЕННИК ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ   допоможе  педагогічним працівникам  ефективно планувати свій професійний розвиток.