Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Регіональний тренінг «Занурення в СЕЕН»

Мета програми: ознайомитися із базовими концептами й системою, педагогічною моделлю, навчальним планом СЕЕН, її взаємозв’язком із стандартами Нової української школи; навчитися проводити, аналізувати та обговорювати уроки і практики СЕЕН; демонструвати свою здатність до саморефлексії та самооцінки в контексті професійного розвитку як практиків/-инь СЕЕН, розробити план імплементації СЕЕН у закладі освіти // Дана програма НЕ НАДАЄ прав викладати СЕЕН для дорослої авдиторії, в тому числя для освітянства.

Регіональний тренінг «Занурення в СЕЕН»

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

ГО «ЕдКемп Україна». Програма здійснена у партнерстві з Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) та його проєктом «Трамплін до рівності», що реалізується за підтримки Швеції та Офісу віцепрем’єрки з питань Європейської та Євроатлантичної інтеграції України.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • Інше: Соціальні компетентності; Інноваційність; Навчання впродовж життя; Педагогічна фасилітація.

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • Інше: консультації, самостійна робота

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Інше: загальна середня освіта, менеджмент в освіті

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Регіональний тренінг «Занурення в СЕЕН» (36 год.)

Модуль 1. Тренінг «Занурення в СЕЕН» (16 год.)

Сесія 1. СЕЕН-привіт. Вправа «Криголам». Дослідження на вході. СЕЕН на перший погляд. Шлях у світі й в Україні. Вправа «Практикуємо ресурсність». Потенціал СЕЕН в НУШ. Очікування від тренінгу. Формування групових домовленостей. Структура СЕЕН.Навчальна програма і педагогічна модель. Ресурси СЕЕН.Усвідомлене читання і підвішені запитання. Вправа «Ведемо вдумливі діалоги про стійкі вміння». (4,5 год.)

Сесія 2. Повторення і аналіз вивченого, перегляд домовленостей. Співпереживання до інших і до себе. Вправа «Малюємо доброту».Пояснення формату відкритого уроку «Акваріум». Завдання для проведення відкритого уроку. Стійкість. Зона стійкості. Нервова система. Негаразди і травма, зміна підходу. Тілесна грамотність, самовідчуття. Щоденник спостережень. Застосування стратегії «Миттєва допомога!» Розуміння емоцій. Емоційна гігієна, атлас емоцій. Практики стійкості: зчитування, заземлення, жести, змістити і зафіксувати. Навички уваги. Віддзеркавлення одне одного. Практикування вдумливості. Фасилітаторська роль учительства у СЕЕН. Навички фасилітаторки/-ра. Формувальне оцінювання навчальних досягнень з СЕЕН.Обговорення ключових концепцій і практик. (7 год.)

Сесія 3. Повторення і аналіз вивченого, перегляд домовленостей. Системне мислення. Розмаїтість та спільність між людьми. Вправа «Малюємо взаємозалежність». Проведення елементів СЕЕН-уроків. Упровадження СЕЕН у школі. Плани щодо імплементації СЕЕН у закладі освіти. Дослідження на виході. Загальна рефлексія. Заповнення форми зворотного зв’язку. (4,5 год.)

 

Модуль 2. Розробка Плану імплементації СЕЕН у закладі освіти (16 год.)

Основні підходи до індивідуального (за наданим шаблоном і за результатами консультаційних зустрічей) заповнення Плану. Призначення документу. Десять розділів Плану, специфіка роботи з кожним із розділів. Заповнення Журналу практик СЕЕН. (Консультаційні вебінари – 6 год., самостійна робота – 10 год.)

 

Модуль 3. Сертифікація. (4 год.)

Підготовка та участь у підсумковому іспиті (надання та перевірка індивідуально заповненого Плану імплементації СЕЕН у закладі освіти та заповненого Журналу практик СЕЕН, перевірка знань теоретичних та інших підвалин СЕЕН). (4 год.)

 

учасниці й учасники:

1) розуміють базові концепти, систему, педагогічну модель, навчальний план та призначення програми СЕЕН;

2) опановують основи фасилітаторської роботи в класі, теорію і практику проведення уроків СЕЕН, усвідомлюючи їхній зв'язок зі стандартами Нової української школи, розвивають навички використання практик СЕЕН в освітньому процесі;

3) імплементують програму СЕЕН в заклади освіти.

 

*Сертифікат надає право викладати СЕЕН лише здобувачам/здобувачкам освіти ЗДО, ЗЗСО, П(П)ТО.

ТРЕНЕРСЬКА КОМАНДА

Наталія ВАЛЕВСЬКА – фахівчиня з розбудови спільноти СЕЕН в Україні, перекладачка і методистка програми СЕЕН, сертифікована тренерка стійкості Інституту травмостійкості (США)

Тетяна ВОДОЛАЗЬКА – доцентка кафедри освітньої політики Полтавської академії неперервної освіти ім. М.В. Остроградського, кандидатка педагогічних наук, тренерка Освітньої платформи «Критичне мислення», сертифікована тренерка НУШ

Маргарита ВОРОВКА – професорка кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, докторка педагогічних наук, професорка, експертка і тренерка з недискримінаційного підходу в освіті

Ірина В’ЯЗОВСЬКА – учителька англійської мови Полтавського спортивного ліцею Полтавської обласної ради, експертка з проведення інституційного аудиту в ЗЗСО

Марина ГАЛАТ – заступниця директора з виховної роботи, учителька історії Золотоніської спеціалізованої школи №2 інформаційних технологій, сертифікована тренерка НУШ

Лілія ГРИНЕВИЧ – PhD, експертка з політик у сферах освіти та науки, міністерка освіти і науки у 2016-2019 рр., проректорка з науково-педагогічної та міжнародної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, амбасадорка програми СЕЕН в Україні

Вікторія ГРИНЬКО – професорка кафедри природничо-математичних дисциплін та інформатики в початковій освіті Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», докторка педагогічних наук

Лариса ГРИЦЮК – директорка Миколаївської гімназії № 29 Миколаївської міської ради Миколаївської області, що пілотує СЕЕН, сертифікована тренерка з апробації антикорупційних інструментів

Ольга ГУРСЬКА – т.в.о. директора ТОВ «Приватна початкова школа міста Полтава «ДКУ», кандидатка педагогічних наук, експертка з проведення інституційного аудиту в ЗЗСО

Райдер ДЕЛАЛОЄ – PhD, заступник директора з програми СЕЕН Центру споглядальної науки та етики на основі співпереживання Університету Еморі (США)

Артем ДУДКА – учитель початкових класів, учитель інформатики, засновник та голова Громадської організації «Освіта без умов», сертифікований тренер НУШ та медіаграмотності, координатор регіональних (не)конференцій у форматі EdCamp за напрямком «Інклюзивна освіта»

Лариса ЖЕДЕНКО – директорка опорного закладу «Ялосовецький ЗЗСО І-ІІІ ступенів Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області», що пілотує програму СЕЕН, сертифікована тренерка НУШ за програмою «НУШ для керівників ЗЗСО»

Олександр ЕЛЬКІН – PhD, голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», член Консультативної ради з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти при Президентові України, сертифікований фасилітатор і науковий консультант експерименту з пілотування програми СЕЕН в Україні, докторант Інституту проблем виховання НАПН України

Олег МАРУЩЕНКО – PhD, віцеголова Ради ГО «ЕдКемп Україна», сертифікований фасилітатор і науковий консультант експерименту з пілотування програми СЕЕН в Україні, експерт і тренер з недискримінації в освіті

Олена МАСАЛІТІНА – PhD, віцеголова Ради ГО «ЕдКемп Україна», сертифікована фасилітаторка і наукова консультантка експерименту з пілотування програми СЕЕН в Україні, експерткаі тренерказ недискримінації в освіті

Олена КОБИЛІНСЬКА – провідна спеціалістка гуманітарного відділу виконавчого комітету Оваднівської сільської ради, фахівчиня в галузі дошкільної освіти, медіатренерка

Наталія КОЛЕСНІЧЕНКО – магістерка управління навчальним закладом з 25-річним досвідом заступниці директора, спікерка з питань впровадження недискримінаційного спілкування і медіації у шкільне життя, тренерка з соціального проектування

Ірина ЛИТВИН – фасилітаторка, членкиня Національної асоціації фасилітаторів України, бізнес-тренерка з розвитку управлінських та комунікативних навичок, експертка з недискримінації в освіті

Юлія НЕДЗЕЛЬСЬКА – історикиня, викладачка історії, учителька історії, тренерка з формування доброчесного середовища через використання антикорупційних інструментів для роботи з молоддю в освітньому процесі

Вікторія ПУСТОВІТ – учителька інформатики Одеського ліцею № 22, психологиня

Ольга РАССКАЗОВА – професорка кафедри соціальної роботи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, фахівчиня програмного напрямку ГО «ЕдКемп Україна», докторка наук, професорка, експертка і тренерка з недискримінації в освіті

Ірина ТОМІЧ – директорка і вчителька, тренерка і експертка, віддана освітянка і едкемпівка

Олеся ЧАЙКІВСЬКА – філологиня, едкемпівка, тренерка, заступниця директора з навчально-виховної роботи Ліцею імені В. Чорновола міста Южного Одеської області

ТемаТерміни реалізації.Форми
1Модуль 1. Тренінг «Занурення в СЕЕН» (16 год.)31.03.2023 – 02.04.2023Тренінг – 16 год.
2Модуль 2. Розробка Плану імплементації СЕЕН у закладі освіти (16 год.)03.04.2023 – 05.06.2023

Консультаційні вебінари – 6 год. 

Самостійна робота – 10 год.

3Модуль 3. Сертифікація. (4 год.)06.06.2023 – 15.06.2023