Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Терапія руки як спосіб підтримки розвитку моторики дитини

Основна мета - покращити функціонування дитини в повсякденному житті та в діяльності з самообслуговування шляхом покращення дрібної моторики, точних рухів рук та пальців, а також шляхом забезпечення сенсорних вражень. Ручна терапія спрямована як на дітей з порушеннями розвитку, так і на дітей в інтелектуальній нормі з певними труднощами у навчанні. Знання в галузі моторного розвитку необхідні в роботі вихователя, вчителя, оскільки дозволяють краще зрозуміти проблеми розвитку, з якими стикаються діти.

Терапія руки як спосіб підтримки розвитку моторики дитини

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Центр Персонального Розвитку у Вроцлаві

Розробники / розробниці програми:

Курс розробила Марта Сілаковська-Зіун, магістр, терапевт сенсорної інтеграції, психомоторист, спеціальний педагог, мануальний терапевт, ЕЕГ - терапевт біологічного зворотного зв'язку, що спеціалізується на роботі з дітьми з цілісними порушеннями розвитку. Працює з гуманістичним підходом, використовуючи цілісний погляд на розвиток дитини. Керується принципом "працювати над ресурсами, а не над дефіцитами".

Напрями підвищення кваліфікації:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Асистент вчителя-реабілітолога
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вожатий
 • Вчитель-реабілітолог
 • Керівник гуртка
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог
 • Психолог
 • Соціальний педагог

Перелік загальних компетентностей:

 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Соціально-емоційна компетентність

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта
 • Мистецтво (образотворче)
 • Основи здоров’я
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа

Модуль 1: Теоретичне підґрунтя терапії

Модуль 2: Діагностика та перебіг терапії

Модуль 3: Графомоторика

Модуль 4: Підтримка розвитку моторики дитини як елемент терапії руки

Модуль 5: Джерела натхнення для занять із терапії руки

Під час курсу ви отримаєте знання в галузі:

 • анатомія руки;
 • м'язовий тонус та його вплив на розвиток дрібної та загальної моторики;
 • порушення дрібної моторики у дітей;
 • методи роботи з дітьми, які мають труднощі в моторному розвитку;
 • вправи та стратегії для підтримки моторного розвитку.