Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Серія вебінарів "Empowering ESL Learners"

Підвищення рівня професійної кваліфікації педагогів з англійської, надання їм нових знань про сучасні підходи у викладанні: персоналізація уроків та мотивація учнів, розвиток рефлексивного мислення, покращення soft skills, впровадження гейміфікації на уроках

Серія вебінарів "Empowering ESL Learners"

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Академія розвитку мовних шкіл TalkEn.Cloud

Розробники / розробниці програми:

Тренінговий центр Перейти за покликанням

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Методист
 • Старший викладач

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здатність спілкуватися іноземними мовами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інноваційна компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Рефлексивна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Іноземна мова (англійська)

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Телефон: (063)-402-73-99

Email: eduplatform@talken.cloud

1. 6.07 (18:00-19:00) - Personalization and motivation

 • Personalisation and its importance in the ESL classroom
 • Tips and tricks on how to make lessons more personalised
 • Personalised speaking
 • Motivation and factors that affect students' motivation
 • Ways of motivating students and making the learning process more interesting

2. 13.07 (18:00-19:00) - Reflective thinking

 • What is 'reflective thinking' and why it should be applied in the ESL classroom
 • When and how to active students' reflection
 • Problems to anticipate while prompting students to reflect on their progress
 • Activities and strategies that enable reflective thinking
 • More recommendations

3. 20.07 (18:00-19:00) - Soft Skills

 • Understanding soft skills in ESL teaching
 • Key soft skills in ESL teaching: the importance of each skill and their application in ESL learning
 • Strategies for teaching soft skills in the ESL class
 • Soft skills of an ESL teacher: being role models for students
 • The importance of teaching soft skills in the ESL context: how developing soft skills can benefit students in class and in their future

4. 27.07 (18:00-19:00) Gamification in ESL lessons

 • What is gamification and game-based learning
 • Benefits of using games in the lessons
 • Types of games - games with different learning aims - online / offline/ no resources games - games for different age groups
 • Transforming textbook tasks into games
 • Tips on effective usage of games in ESL lessons

Підвищення рівня власної кваліфікації, покращення навичок викладання та здобуття нових знань щодо сучасних інструментів та методів викладання.

Відвідування вебінарів безкоштовне. Ви можете відвідати один, декілька чи всі вебінари. 

Сертифікати з підвищення кваліфікації: ви маєте можливість отримати сертифікат після кожного вебінару. Для цього вам потрібно пройти тест та набрати 80 або більше відсотків правильних відповідей.

Вартість сертифікату - 70 грн

Перейти за покликанням

6.07 (18:00 - 19:00) — "Personalization and motivation"  

13.07 (18:00 - 19:00) "Reflective thinking" 

20.07 (18:00 - 19:00)"Soft Skills" 

27.07 (18:00 - 19:00) "Gamification in ESL lessons"