Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Практичний курс з елементами наставництва "Технічний курс про курс"

Практичний курс з елементами наставництва "Технічний курс про курс" Результат : відзнятий курс з всіма навчальними матеріалами на кілька днів. Чітка стратегія просування особистого бренду педагога. Налаштований Telegram, YouTube та Ви розумієте куди рухатися далі. Налаштований спосіб оплати в WayForPay. Створені шаблони супровідних документів по курсу - реєстри, сертифікати, програми і т.д.

Практичний курс з елементами наставництва "Технічний курс про курс"

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Тріщук Інна Володимирівна

Розробники / розробниці програми:

ФОП Тріщук Інна Володимирівна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: ІКТ

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси

Детальна програма

Перейти за покликанням  

 

Для швидкої реєстрації
Перейти за покликанням

🎯Результат практичного курсу
📍Від ідеї курсу (інтенсиву, практикуму) до практичної реалізації. Створимо макет Вашого курсу, розплануємо та упорядкуємо весь матеріал 
📍Розробимо навчальні матеріали до курсу, створимо єдиний стиль, збережемо та поширимо навчальні матеріали. 
📍Розмістимо курс, огляд популярних платформ, вибір платформи.
📍Програма курсу - вимоги, створюємо, розміщуємо, зберігаємо.
📍Реєстри та сертифікати - вимоги, створюємо, розміщуємо, зберігаємо, поширюємо.
📍Прийом оплат. Налаштування WayForPay - кнопки для оплати, лендінг. Створимо Вашу фінансову таблицю 
📍Створимо сайт. Розробимо структуру, напрацюємо навички ведення сайту
📍Налаштуємо Telegram канал та складемо стратегію вашого каналу.
📍Налаштуємо YouTube канал та складемо стратегію вашого каналу.
📍Просування Вашого курсу, основні деталі та моменти.
📍Перевірка робіт на Вашому курсі, комунікація, консультації,  ведення обліку робіт
📍Складемо план в XTiles свого курсу, розвитку свого особистого бренду
📍Індивідуальні консультації двічі на тиждень  за Вашим курсом.
 

Результат : відзнятий курс з всіма навчальними матеріалами на кілька днів. Чітка стратегія просування особистого бренду педагога.
Налаштований Telegram, YouTube та Ви розумієте куди рухатися далі. Налаштований спосіб оплати в WayForPay. Створені шаблони супровідних документів по курсу - реєстри, сертифікати, програми і т.д.