Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Використання штучного інтелекту у навчанні: знайомство з моделлю ChatGPT

Мета: ознайомлення вчителів з можливостями використання штучного інтелекту, зокрема моделі ChatGPT, у навчальному процесі та надання необхідних знань та навичок для ефективного використання цього інструменту. Пояснення поняття штучного інтелекту та розуміння його потенціалу в освітньому середовищі.

Використання штучного інтелекту у навчанні: знайомство з моделлю ChatGPT

Розробники / розробниці програми:

КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників Вознесенської міської ради"

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • Інше: Флешкурс

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Рефлексивна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Усі освітні галузі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Постійний доступ до навчальних матеріалів 

Напрямок професійного розвиткуНазваТеоретично-консультативний блокПрактичний блокРефлексивний блокВсього год.

Асинхронне навчання

Вебінари, самостійне опрацювання навчальних матеріалів, виконання практичних вправ

Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, цифрова та комунікаційна компетентностіФлеш-курс «Використання штучного інтелекту у навчанні: знайомство з моделлю ChatGPT»Частина І
Вебінар  «Введення в штучний інтелект»  (0,25 год.)

Тестування 

(0,5 год.)

 1. Робота з практичним кейсом (0, 5 год.)
 Самостійна робота «Використання штучного інтелекту у повсякденному житті» (0,5 год.)

 

 

1,45 год.

 

 

Частина ІІ

Вебінар «Подання моделі ChatGPT: її функції, можливості та обмеження» (0,5год)

 

 1. Тестування (0,5 год)
 2. Робота з практичним кейсом (0, 5 год.)
Самостійна робота «Виклики ChatGPT» (1 год.)

 

2,5 год.

Частина ІІІ

Вебінар «Використання ChatGPT у освітньому процесі» (0,5год)

 

 1. Моделювання запитів до ChatGPT відповідно ситуацій (1 год.)
 2. Робота з практичним кейсом (0, 5 год.)
Самостійна робота «Можливості ChatGPT у власній педагогічній діяльності» (1 годю)

 

 

3 год.

Частина ІV

Вебінар «Практичні аспекти використання ChatGPT» (0,25год)

 

Практична робота (2 год.)Самостійна робота «Етичні аспекти використання штучного інтелекту освіти» (0,5 год.) 2,45 год.

Покликання на виконання програми:

Перейти за покликанням

 1. Розуміння концепції штучного інтелекту та його ролі в освітньому процесі.
 2. Ознайомлення з моделлю ChatGPT і її функціями, можливостями та обмеженнями.
 3. Усвідомлення потенціалу ChatGPT в освітньому середовищі.
 4. Здатність використовувати  ChatGPT  у власній педагогічній діяльності.

Програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення фахових знань, умінь, навичок педагогів шляхом самоосвітньої діяльності та участі в інших програмах підвищення кваліфікації.

Успішне виконання заходів за програмою дає можливість педагогічному працівнику пройти чергову (позачергову) атестацію, за умови визнання Сертифіката педагогічною радою закладу