Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

УПРАВЛІНСЬКА КАДРОВА ТИСЯЧА: підготовка лідерів освіти в умовах воєнного стану і післявоєнної розбудови України

Модернізація управлінського простору освіти України шляхом удосконалення механізмів формування і забезпечення ефективної кадрової політики у системі освіти засобами фахового навчання та експертної підтримки майбутніх і новопризначених керівників закладів освіти.

УПРАВЛІНСЬКА КАДРОВА ТИСЯЧА: підготовка лідерів освіти в умовах воєнного стану і післявоєнної розбудови України

Розробники / розробниці програми:

✔ Юлія Погребняк, директор департаменту освіти і науки Запорізької міської ради; ✔ Людмила Слива, керівник Офісу доброчесності НАЗК; ✔ Андрій Хмельницький, директор Запорізької гімназії №17 Запорізької міської ради.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна, дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Інше: новопризначені керівники, педагогічні працівники а також представники адміністрації закладів освіти

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Емоційно-етична компетентність
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Культурна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Фінансова грамотність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: управлінська
 • На створеній посадковій сторінці створюється кейс інноваційних освітніх проєктів - підбірка найкращих проєктних ідей учасників та учасниць курсу для обміну досвідом з освітянською спільнотою. 
 • Раз на тиждень проводяться вебінари та години спілкування з експертами в сфері освіти лише для випускників та випускниць програми. 
 • Спілкування, підтримка та обмін досвідом відбуваються в закритому телеграм каналі для учасників проєкту - “Форум освітніх лідерів - управлінська кадрова тисяча” 

Модуль 1: Лідерство як основа успішної управлінської діяльності

 1. Роль керівника закладу освіти у впровадженні Нової української школи в умовах воєнних часів і післявоєнної розбудови України.
 2. Доброчесність для закладу освіти: засади та стратегії прозорості і відкритості у діяльності .
 3. Лідерство: розвиток навичок лідерства для директорів закладів освіти, здатних ефективно керувати в умовах війни.
 4. Ефективні комунікації: як побудувати довіру та співпрацю з усіма учасниками освітнього процесу.
 5. Бренд-менеджмент закладу освіти у системі антикризового управління на шляху інтеграції освіти і науки України до європейського простору.

Модуль 2: Стратегічне управління розвитком

 1. Стратегія розвитку закладу освіти в умовах невизначеності.
 2. Правові особливості функціонування закладів освіти в умовах воєнного стану та забезпечення дотримання прав та обов’язки всіх учасників освітнього процесу.
 3. Забезпечення якості освіти, навички побудови системи внутрішнього моніторингу та самооцінки.
 4. Школа для громади і громада для школи: побудова ефективної комунікації з громадами з метою забезпечення якісного освітнього процесу.
 5. Фінансування закладу освіти - співпраця з громадою та фінансова автономія

Модуль 3. Партнерська і мережева взаємодія

 1. Забезпечення доступу до освіти в умовах воєнного стану. Використання технологій для підтримки навчання та комунікації в умовах війни, включаючи навчання з використанням дистанційних технологій, освітні платформи та інші інструменти
 2. Безпечне освітнє середовище: безпечна школа. Норми і правила, організація навчань на базі закладів освіти щодо підвищення обізнаності та рівня захисту населення. Облаштування на базі закладів освіти найпростіших укриттів, територіальних інформаційних центрів, Пунктів незламності. Співпраця зі спеціалістами органів охорони праці, цивільного захисту, ДСНС та медичними закладами.
 3. Безпечне освітнє середовище: психологічний комфорт.
 4. Оцінювання реальних та потенційних освітніх втрат у знаннях здобувачів освіти. Система роботи щодо подолання освітніх втрат і розривів.
 5. Робота з педагогічними працівниками та побудова успішної команди.

Тематичне наповнення вебінарного навчання: 

 1. Проєктний менеджмент для шкіл і не тільки.
 2. Фандрейзинг для шкіл - як знайти кошти на всі ідеї.
 3. Участь у грантових програмах як можливість залучення додаткових джерел фінансування для реалізації соціальних та освітніх проєктів.
 4. Створення інформаційно-освітнього середовища, забезпечення його технічних можливостей та адаптація до реалій воєнного стану –  як умова якісного дистанційного навчання.
 5. Створення комфортного психологічного середовища закладу освіти: стратегії і практики управління.
 6. Співробітництво і партнерство закладу освіти з фахівцями та організаціями задля подолання травматичних наслідків війни: створення мережі психологічної підтримки персоналу, учнів та їх батьків.
 7. Воркшоп “Нетипові освітні програми”.
 8. СЕЕН навчання - ядро НУШ та важливість для вивчення тут і зараз.
 9. Воркшоп “Робота з різними групами учнями: психологічні особливості".
 10. Інклюзивне навчання - якісна освіта для всіх.

Індикатори оцінювання (досягнення цілей):

 

1. Кількість учасників, що успішно пройшли навчання за 1 рік:

0-200 - критичний показник;

200-400 - початковий показник;

400-600 - середній показник;

600-800 - достатній показник;

800-1000 - високий показник.

 

2. Відгуки учасників, експертів і спостерігачів:

0-20% позитивних відгуків - критичний показник;

20-40% позитивних відгуків - початковий показник;

40-60% позитивних відгуків - середній показник;

60-80% позитивних відгуків - достатній показник;

80-100% позитивних відгуків - високий показник.

 

 

3. Організація регулярної комунікації з випускниками програми:

0-20% випускників є активними учасниками спільноти - критичний показник;

20-40% випускників є активними учасниками спільноти - початковий показник;

40-50% випускників є активними учасниками спільноти - середній показник;

50-70% випускників є активними учасниками спільноти - достатній показник;

70-100% випускників є активними учасниками спільноти - високий показник.

 

4. Кількість проєктів та розробок, запропонованих учасниками, додані до створеного кейсу освітніх проєктів:

0-20% успішних проєктів - критичний показник;

20-40% успішних проєктів - початковий показник;

40-60% успішних проєктів - середній показник;

60-80% успішних проєктів  - достатній показник;

80-100% успішних проєктів  - високий показник.

 

Кожному показнику надається оцінка в балах: 

критичний показник - 0 балів, 

початковий показник - 1 бал, 

середній показник - 2 бали, 

достатній показник - 3 бали, 

високий показник - 4 бали. 

Таким чином, максимальна розрахункова кількість балів для оцінки рівня реалізації проєкту становить 16 балів. 

 

Загальний рівень реалізації проєкту визначається за шкалою: 

0-4 балів - критичний, 

4-6 балів - початковий, 

7-10 балів - середній рівень, 

11-14 балів - достатній рівень, 

15-16 балів - високий рівень.