Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Підготовка тренерок/-ів із соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН)

Мета програми: ознайомлення з теоретичними і практичними засадами програми СЕЕН; формування навичок проведення уроків і практик СЕЕН з усвідомленням їхнього зв’язку з базовими концептами програми й стандартами Нової української школи, вмілої й якісної фасилітації навчання учнівства, професійного розвитку дорослих у використанні програми СЕЕН в освітньому процесі. Підготовка до упевненого супроводження імплементації СЕЕН, здійснення тренерської діяльності з СЕЕН відповідно до Меморандуму про порозуміння і взаємодію // Дана програма НЕ НАДАЄ прав викладати СЕЕН для дорослої авдиторії, в тому числя для освітянства.

Підготовка тренерок/-ів із соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН)

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

Університет Еморі (США), ГО «ЕдКемп Україна». Програма здійснена у партнерстві з Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) та його проєктом «Трамплін до рівності», що реалізується за підтримки Швеції та Офісу віцепрем’єрки з питань Європейської та Євроатлантичної інтеграції України

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • Інше: психологічна компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна, дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • стажування

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Емоційно-етична компетентність
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інноваційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: соціально-емоційна і етична компетентністі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Модуль 1. Вступ до СЕЕН. 

 

1.1. Установчий вебінар. 

 

Про програму підготовки тренерок/-ів з соціально-емоційного та етичного навчання. Про етапи та часові рамки підготовки. Про зміст кожного етапу, форму, місце та час його проведення. Про те, що розпочинаємо робити прямо зараз. Про умови сертифікації 

 

1.2. Дистанційна самостійна робота з наданими матеріалами та завданнями.

Онлайн-курс від Університету Еморі;

Інтернет-джерела:

– сторінка СЕЕН від ГО «ЕдКемп Україна»;

– блог СЕЕН на порталі НУШ, зокрема, публікації «Що таке програма соціально-емоційного та етичного навчання і як вона працює», «Як три школи пілотують програму соціально-емоційного та етичного навчання»;

Відео-джерела:

– «Що таке соціально-емоційне та етичне навчання?»,

– «Соціально-емоційне та етичне навчання: навчання, що допомагає почуватися впевнено та щасливо»,

– «Соціально-емоційне та етичне навчання: впроваджуємо в Україні»,

– «Соціально-емоційне навчання 2.0. Освітня програма для навчання серця й розуму»,

– «Деніел Ґоулман про СЕЕН»,

– «10 найважливіших відеоцитат діалогу з Далай-ламою XIV»,

– «Райдер Делалоє. Плекання радості через програму СЕЕН»,

– «Як впроваджуємо СЕЕН. Ялосовецький ЗЗСО»;

– Національний EdCamp для радості «Тримай п’ять, освіто!», 2021;

Друковані видання:

– Д. Гоулман. Емоційний інтелект;

– Далай-лама, Десмонд Туту, Дуглас Абрамс. Книга радості: вічне щастя в мінливому світі;

– СЕЕН-Путівник

– Навчальні програми (одна на вибір):

Рання початкова школа

Початкова школа

Середня школа

– Можливості для реалізації СЕН в рамках реформи «НУШ». Аналітичний огляд

 

1.3. Консультаційний вебінар (за запитаннями учасниць і учасників у формі зворотного звʼязку).  

 

Модуль 2. Базова програма СЕЕН 

 

2.1. Занурення в СЕЕН (очний тренінг, ТоТ 1)

Складання і перегляд групових домовленостей. СЕН і СЕЕН, результати досліджень. СЕЕН у сучасному освітньому контексті, додана цінність. Шлях у світі і в Україні. Огляд структури СЕЕН. Навчальна програма і педагогічна модель. Співпереживання до інших і до себе. Фасилітаторська роль учительства у СЕЕН. Навички фасилітаторки / фасилітатора.

Зона стійкості, нервова система. Негаразди і травма, зміна підходу. Тілесна грамотність, самовідчуття. Навички уваги. Іскра і лісова пожежа. Розуміння емоцій. Емоційна гігієна.

Системне мислення. СЕЕН на рівні класу Оцінювання навчальних досягнень з СЕЕН. Пояснення формату відкритого уроку «Акваріум». Ресурсне намисто стійкості: фокус на посттравматичному зростанні

Потенціал СЕН у НУШ. Світ багатоманітний: приймімо це. Презентації у форматі «Акваріум».

Портфоліо для сертифікації. Інші інструменти СЕН. Продовження навчання і перспективи СЕЕН в Україні

2.2. Дистанційна самостійна робота в малих групах за наданими матеріалами та завданнями. Консультаційні вебінари

2.2.1. Зустрічі у малих групах:

– Процес роботи у малій групі. Рамка і педагогічна модель СЕЕН.

– Фасилітаторські навички.

– Співпереживання.

– Стійкість і емоції.

2.2.2. Самостійна робота за наданими матеріалами та завданнями, підготовка до зустрічей у малих групах.

2.2.3. Консультаційні вебінари

 

2.3. Власна практика і СЕЕН (очний тренінг, ТоТ 2)

Складання і перегляд групових домовленостей. Обговорення складних аспектів програми СЕЕН з командою Університету Еморі. Виклики впровадження СЕЕН в Україні. Каталог і журнал практик, підвішені запитання.

Майндфулнес від MindSpot Відкриття власного Голосу Письменницьким методом Джека Грейпса. Практики СЕЕН у групах.

Прийняття та прощення себе за методом «Радикальне прощення» Коліна Тіппінга.

Самодопомога і допомога іншим у воєнні та поствоєнні часи за підходом Ізраїльської коаліції травми 

 

2.4. Дистанційна самостійна робота в малих групах за наданими матеріалами та завданнями. Консультаційні вебінари

2.4.1. Зустрічі у малих групах:

– Усвідомленість.

– Взаємозалежність та системне мислення.

– Імплементація СЕЕН.

2.4.2. Самостійна робота за наданими матеріалами та завданнями, підготовка до зустрічей у малих групах.

2.4.3. Консультаційні вебінари

 

2.5. Навчаємо СЕЕН дітей і дорослих (очний тренінг, ТоТ 3)

 

Складання і перегляд групових домовленостей. Практики СЕЕН у групах.

Моделюємо тренінг СЕЕН у міні-групах. Проведення тренінгових елементів з обговоренням. Проведення уроків СЕЕН за моделлю «Акваріум». Хібукі для вчительства: інтеграція з СЕЕН. Масштабування СЕЕН 2023.

 

2.6. Виконання сертифікаційних завдань 

                                            

Опрацювання і виконання методичних вказівок до вивчення матеріалів курсу.

Розмірковування про свою особисту практику.

Фасилітація семінару СЕЕН для дорослих.

Викладання уроку СЕЕН для дітей (5-18 років) та самоаналіз і роздуми учителя/-ки після проведення уроку.

 

 

Модуль 3. Регіональні тренінги. Сертифікація.

(програма регіональних тренінгів «Занурення в СЕЕН» за покликанням: a/uk/mpk/661/detail/Перейти за покликанням

                                            

Підсумки                              

Результати і перспективи СЕЕН в Україні на Національному EdCamp ВОЛЯ-2023 «Передпереможна сила для післяпереможних планів»

Вручення сертифікатів.                   

Учасниці і учасники програми: 1) ознайомлені з теоретичними і практичними засадами програми СЕЕН; 2) сформували навички проведення уроків і практик СЕЕН з усвідомленням їхнього зв’язку з базовими концептами програми й стандартами Нової української школи, вмілої й якісної фасилітації навчання учнівства, професійного розвитку дорослих у використанні програми СЕЕН в освітньому процесі; 3) підготовлені до упевненого супроводження імплементації СЕЕН, здійснення тренерської діяльності з СЕЕН відповідно до Меморандуму про порозуміння і взаємодію.

 

*Сертифікат надає право викладати СЕЕН лише здобувачам/здобувачкам освіти ЗДО, ЗЗСО, П(П)ТО.

Додається окремо.

МодульВиди та форми навчальної діяльностіОбсяг (год)Дата
1Модуль 1. Вступ до СЕЕН. 1.1. Установчий вебінар 310.06.2022
21.2. Дистанційна самостійна робота з наданими матеріалами та завданнями 1211.06.2022 – 14.07.2022
31.3. Консультаційний вебінар 315.07.2022
41.4. Дистанційна самостійна робота з підготовки до першої тренінгової сесії 1216.07.2022 – 09.08.2022
5Модуль 2. Базова програма СЕЕН 2.1. Занурення в СЕЕН (очний тренінг, ТоТ 1)3610.08.2022 – 15.08.2022
62.2. Дистанційна самостійна робота в малих групах за наданими матеріалами та завданнями. Консультаційні вебінари.

2.2.1. Зустрічі малих груп (8 год)

2.2.2. Самостійна робота за наданими матеріалами та завданнями, підготовка до зустрічей у малих групах (14 год)

2.2.3. Консультаційні вебінари (6 год)
2816.08.2022 – 29.09.2022
72.3. Власна практика і СЕЕН (очний тренінг, 
ТоТ 2)
3630.09.2022 – 04.10.2022
82.4. Дистанційна самостійна робота в малих групах за наданими матеріалами та завданнями. Консультаційні вебінари.

2.4.1. Зустрічі малих груп (6 год)

2.4.2. Самостійна робота за наданими матеріалами та завданнями, підготовка до зустрічей у малих групах (14 год)

2.4.3. Консультаційні вебінари (6 год)
2605.10.2022 – 25.11.2022
92.5. Навчаємо СЕЕН дітей і дорослих (очний тренінг, ТоТ 3)3626.11.2022 – 30.11.2022
102.6. Виконання сертифікаційних завдань1801.12.2022 – 30.01.2022
11Модуль 3. Регіональні тренінги. Сертифікація.

3.1. Регіональний тренінг «Занурення в СЕЕН»

 

3.2. Регіональний тренінг «Занурення в СЕЕН»

36

31.03.2023 - 15.06.2023

 

27.04.2023 - 22.06.2023

12Пісдсумки

Результати і перспективи СЕЕН в Україні на Національному EdCamp ВОЛЯ-2023 «Передпереможна сила для післяпереможних планів»

Вручення сертифікатів

 26.06.2022 – 30.06.2022

Учасниці і учасники в процесі проходження програми
1) глибоко усвідомлять теоретичні та практичні засади програми СЕЕН, її базові концепти, систему, педагогічну модель, навчальний план та призначення програми СЕЕН;
2) набудуть навичок:
– проведення уроків і практик СЕЕН з усвідомленням їхнього зв’язку з базовими концептами програми й стандартами Нової української школи:
– вмілої й якісної фасилітації навчання учнівства, професійного розвитку дорослих у використанні програми СЕЕН в освітньому процесі;
3) отримують компетенції, необхідні для упевненого супроводження імплементації СЕЕН, здійснення тренерської діяльності з СЕЕН відповідно до Меморандуму про порозуміння і взаємодію.