Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

"Психолого-педагогічний супровід дітей та підлітків (в тому числі дітей з особливими освітніми потребами) методами арт-терапії"

вдосконалення освітнього рівня та професійної підготовки внаслідок поглиблення, розширення та оновлення спеціальних знань та вмінь з дитячої психології, арт-терапії та арт-педагогіки

"Психолого-педагогічний супровід дітей та підлітків (в тому числі дітей з особливими освітніми потребами) методами арт-терапії"

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Стреж Людмила Василівна

Розробники / розробниці програми:

Людмила Василівна Стреж

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (очна/денна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Асистент вчителя-реабілітолога
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Вчитель-реабілітолог
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник завідувача
 • Заступник керівника
 • Керівник
 • Керівник гуртка
 • Консультант
 • Логопед
 • Методист
 • Начальник
 • Педагог-організатор
 • Педагог професійного навчання
 • Практичний психолог
 • Психолог
 • Соціальний педагог
 • Старший викладач
 • Старший вихователь
 • Художній керівник

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інноваційна компетентність
 • Культурна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Інше: Володіння методами арт-терапії та арт-педагогіки для впровадження в роботу з дітьми та підлітками, в тому числі з дітьми з особливими освітніми потребами

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: дитяча психологія, практична психологія, арт-терапія та арт-педагогіка

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • В1.1. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища
 • В1.2. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • Д1. Інноваційна компетентність

Програма курсу:
Одна зустріч на місяць 2 дні (1 модуль).

Модуль 1 (18-19.09.2021) Введення в дитячу арт-терапію та арт-педагогіку. Основні поняття в арт-терапії. Структура проведення арт-занять з дітьми.

Модуль 2 (23-24.10.2021) Сучасні підходи в організації арт-простору для дітей. Ефективність використання арт-матеріалів та арт-обладнання в роботі з дітьми та дорослими.

Модуль 3 (20-21.11.2021) Методи арт-терапії та когнітивно-поведінкової терапії в роботі з батьками та педагогами. Сучасні підходи в онлайн та офлан консультуванні з дітьми та їх батьками.

Модуль 4 (18-19.12.2021) Корекційна, терапевтична, розвиткова, реабілітаційна, діагностична робота в арт-терапії та арт-педагогіці.

Модуль 5 (22-23.01.2022) Особливості та методи роботи з емоційними та поведінковими проблемами у дітей.

Модуль 6 (19-20.02.2022) Основні аспекти написання арт-терапевтичних програм та структура оформлення технік.

Модуль 7 (26-27.03.2022) Резілієнтність в роботі спеціалістів і педагогів. Презентація практик учасниками курсу. Сертифікація.

Частковий (орієнтовний) перелік обладнання та матеріалів, які будуть надані на курсі (входять в оплату курсу):

 • Пісочниці різних видів, планшет для пісочної анімації, склянний мольберт, холдери, флексиглас, дзеркала, скло тощо;
 • «Чарівний водний килимок»;
 • Дерев'яні палички, кружечки, квадрати, кубики та ін.;
 • Різні види фарб - вітражні, 3-Д, акрилові, гуашеві, акварельні, пальчикові фарби виготовлені власноруч та ін.;
 • Суха, акварельна та масляна пастелі;
 • Воскові олівці, акварельні олівці, спеціальні олівці для малювання на склі та тканині, перманентні маркери, гелеві ручки, лінери та ін.;
 • Різнокольорова піна, «фарби в пакеті», кольоровий клей і т.д.;
 • Пластилін, лизун, хенд-гам, батер, шовковистий пластилін, різни види тіста («чарівне тісто», «мукосолька», ) глина, віск;
  Фольга, гофрований папір та картон, флексичний папір, фоаміран тощо.;
  Різнокольорова крупа та макарони, кольоровий пісок, кольорова манка.

З допомогою якісних та нетрадиційних матеріалів які використовуються в арт-терапевтичних практиках відбувається терапія творчістю та надається можливість навчитись інтерпретувати, прогнозувати, коригувати поведінку дітей та підлітків спираючись на невербальні компоненти та продукти арт-терапевтичної та арт-педагогічної діяльності.
 

3а час навчання ви:
-Навчитесь планувати індивідуальні та групові арт-заняття з дітьми та підлітками від 1 року до 16 років.
-Навчитесь впроваджувати техніки в роботі з дітьми різновікових категорій з будь-яким запитом дітей та батьків.
-Познайомитесь з багаторічним досвідом роботи по використанню авторських та модифікованих технік в роботі з дітьми.
-Створите власноруч атрибути та арт-матеріали для арт-сесій з дітьми, які заберете з собою.
-На курсі ви будете користуватись арт-матеріалами, вартість яких входить в оплату.
-Отримаєте мінімум теорії максимум практичних технік.

Програма складається з 7 модулів. Кожний модуль- це заняття 1 раз на місяць (2 дні, субота та неділя).

Модуль 1   18-19.09.2021

Модуль 2   23-24.10.2021

Модуль 3   20-21.11.2021

Модуль 4   18-19.12.2021

Модуль 5   22-23.01.2022

Модуль 6   19-20.02.2022

Модуль 7   26-27.03.2022

Підвищення кваліфікації за програмою з дитячої психології, арт-терапії та арт-педагогіки в обсязі 120 ак.годин.