Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Психологія дитини

Метою курсу є навчити його учасників створювати найкращі умови для розвитку та допомогти подолати можливі бар'єри розвитку. Такі знання допоможуть дорослому розпізнавати та правильно реагувати на потреби дитини.

Психологія дитини

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Центр Персонального Розвитку у Вроцлаві

Розробники / розробниці програми:

Курс розрооблений фахівцями з Центру Персонального Розвитку у Вроцлаві

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Асистент вчителя-реабілітолога
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Вчитель-реабілітолог
 • Практичний психолог
 • Психолог

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Емоційно-етична компетентність
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта
 • Позашкільна освіта

Список модулів:

Модуль 1: Сутність поняття «дитинство»

Модуль 2: Дитяча психологія – вступ

Модуль 3: Теорії розвитку дитини

Модуль 4: Період раннього дитинства

Модуль 5: Період середнього дитинства

Модуль 6: Період пізнього дитинства

Під час курсу ви отримаєте знання в галузі:

 • етапів розвитку дитини та їх характеристика;
 • теорії розвитку дитини;
 • мети і завдання дитячої психології;
 • процесу формування психіки дитини раннього, середнього та пізнього дитинства.