Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Когнітивно-поведінкова терапія

Мета онлайн курсу про когнітивно-поведінкову терапію (КПТ) - надання учасникам знань та навичок для розуміння та ефективного застосування принципів КПТ, зокрема аналізу та перерозподілу думок, управління емоціями та зміни некорисних поведінкових патернів, з метою поліпшення психологічного благополуччя та якості життя.

Когнітивно-поведінкова терапія

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Центр Персонального Розвитку у Вроцлаві

Розробники / розробниці програми:

Курс розроблений фахівцями з Центру Персонального Розвитку

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Практичний психолог
 • Психолог
 • Соціальний педагог

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Емоційно-етична компетентність

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Розуміння та застосування принципів КПТ

Список модулів:

Модуль 1: Когнітивно-поведінкова терапія – теоретичне підґрунтя

Модуль 2: Застосування та ефективність когнітивно-поведінкової терапії

Модуль 3: Терапевтичний процес у когнітивно-поведінковій терапії

Модуль 4: Терапевтичні техніки, що використовуються в когнітивно-поведінковій терапії

Модуль 5: Когнітивно-поведінкова терапія в лікуванні депресії

Модуль 6: Когнітивно-поведінкова терапія в лікуванні панічного розладу

Модуль 7: Когнітивно-поведінкова терапія в лікуванні посттравматичного стресового розладу

Модуль 8: Когнітивно-поведінкова терапія в лікуванні шизофренії

Під час курсу ви отримаєте знання в галузі:

 • розпізнавання негативних автоматичних думок та їх впливу на життя людини;
 • процес конструювання реальності шляхом надання значень стимулам, що надходять із середовища;
 • когнітивні спотворення;
 • курс когнітивно-поведінкової терапії;
 • основні прийоми КПТ;
 • застосування та ефективність КПТ у лікуванні депресії, тривоги, посттравматичного стресу та шизофренії.