Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Міжнародна співпраця: як забезпечити ефективність?

Поглиблення взаєморозуміння, а також розвиток співробітництва в галузі освіти і науки на основі принципів рівності, взаємної поваги і вигоди: обмін інформацією про системи освіти та плани їхнього розвитку; підтримка розвитку прямого співробітництва між навчальними закладами; підтримка організації спільних наукових проєктів; підтримка реалізації освітніх та наукових потреб.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Коуч Марина Рубінс

Розробники / розробниці програми:

Коуч Марина Рубінс

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Керівник
 • Керівник виробничої (навчальної) практики
 • Керівник гуртка
 • Керівник екскурсії
 • Керівник навчально-виробничої (навчальної) майстерні
 • Керівник інших форм гурткової роботи
 • Консультант
 • Методист
 • Педагог професійного навчання
 • Психолог

Перелік загальних компетентностей:

 • Здатність спілкуватися іноземними мовами
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Математична компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Підприємницька компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Іноземна мова (англійська)
 • Інформатика
 • Математика
 • Фізика
 • Інше: Гуртки

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А1.3. Здатність забезпечувати навчання учнів іноземній мові та спілкуватися іноземною мовою у професійному колі (для вчителів іноземної мови)
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г3.2. Здатність аналізувати результати навчання учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Індивідуальні консультації - Перейти за покликанням  

 • Особливості міжнародної співпраці: як забезпечити ефективність міжнародного співробітництва?
 • Отримання прямих контактів для співпраці з міжнародними фірмами, які надають обладнання для розмінування українських земель і де брати на це кошти.
 • Отримання прямих контактів для співпраці з міжнародними фірмами, які надають обладнання і техніку для сільськогосподарської діяльності та де брати на це кошти.
 • Отримання прямих контактів для співпраці з міжнародними фірмами, які постачають надійні та ефективні системи сонячних батарей для всіх типів будівель і де брати на це кошти.
 • Як облаштувати систему утилізації сміття в супермаркетах і відразу повернути жителям кошти за сміття?
 • Як вступити до державного Університету Ліннея (швед. Linnéuniversitetet, LNU) у Смоланді, південній провінції Швеції?
 • Як учням стати учасниками Міжнародної освітньо-дослідницької Програми «Futurum-2020» («Математичний міст без кордонів»), яка реалізується Baltic Institute of Mathematics.
 • Як педагогу інтегрувати отриману на вебінарі інформацію в освітній процес та мотивувати учнів до навчання?
 • Про можливість відвідати шведські школи та університети у жовтні-листопаді 2023 року.


 

⦁ Отримання прямих контактів для співпраці з міжнародними фірмами, які надають обладнання для розмінування українських земель і де брати на це кошти.
⦁ Отримання прямих контактів для співпраці з міжнародними фірмами, які надають обладнання і техніку для сільськогосподарської діяльності та де брати на це кошти.
⦁ Отримання прямих контактів для співпраці з міжнародними фірмами, які постачають надійні та ефективні системи сонячних батарей для всіх типів будівель і де брати на це кошти.
⦁ Отримання інформації про облаштування системи утилізації сміття в супермаркетах і як відразу повернтати жителям кошти за сміття?
⦁ Отримання інформації про можливості вступу до державного Університету Ліннея (швед. Linnéuniversitetet, LNU) у Смоланді, південній провінції Швеції?
⦁ Отримання інформації, як учням стати учасниками Міжнародної освітньо-дослідницької Програми «Futurum-2020» («Математичний міст без кордонів»), яка реалізується Baltic Institute of Mathematics.
⦁ Отримання інформації, яу інтегрувати отриману на вебінарі інформацію в освітній процес та мотивувати учнів до навчання
⦁ Отримання інформації про можливість відвідати шведські школи та університети у жовтні-листопаді 2023 року.

Індивідуальні консультації - Перейти за покликанням  

⦁ Стипендійні можливості від Європейського Союзу.
⦁ Міжнародні гранти від Європейського Союзу.
⦁ Освітні програми, гранти та стипендії Європейського Союзу та держав членів ЄС.