Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Освіта під час криз: «Розширення педагогічного потенціалу за допомогою інтерактивних сервісів»

Ознайомлення з різними типами інтерактивних сервісів, їх функціональними можливостями та методами їх ефективного застосування у педагогічній практиці; удосконалення та урізноманітнення навчально-дидактичних матеріалів; підвищення інтересу учнів / учениць до навчання, формування навчальної мотивації учнівства шляхом використання інтерактивних сервісів як ефективного педагогічного інструменту.

Освіта під час криз: «Розширення педагогічного потенціалу за допомогою інтерактивних сервісів»

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

EdCamp-академія

Розробники / розробниці програми:

Трибко Олена Борисівна - фахівчиня Служби підтримки Національної платформи можливостей професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»; вчителька інформатики та математики «Опорного закладу «Ліцей №1 імені Героя України Березняка Євгена Степановича» Помічнянської міської ради Кіровоградської області», вчитель-методист; інструкторка академії CISCO, координаторка філіалу ДівчатаSTEM, менторка - волонтерка Code Club України.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вчителя
 • Викладач
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Методист

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Методика викладання у початковій, основній та старшій школі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Тематичний план програми підвищення кваліфікації

Тема 1.  Використання ІКТ в освітньому процесі: інтерактивні сервіси, що роблять навчання цікавішим і якіснішим. Методичні та дидактичні засади застосування інтерактивних сервісів для підвищення якості навчального процесу.

Тема 2. Wordwall, Kahoot, Canva: інтерфейс, можливості, види шаблонів та особливості інтерактивних сервісів. 

Тема 3. Створення власної навчальної бази інтерактивних вправ у середовищі Wordwall, Kahoot, Canva.

 

 

Учасницьке коло програми підвищення кваліфікації розширить та поглибить знання щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі; удосконалить навички використання інтерактивних сервісів для підвищення мотивації учнівства та якості отриманих ними знань; отримають удосконалить практичний досвід використання інтерактивних сервісів для розробки навчального контенту у середовищі Wordwall, Kahoot, Canva.

У зв'язку з практичним спрямуванням програми підвищення кваліфікації кількість учасників/-иць обмежена. На навчання зараховуються 90 осіб, які першими подали заявки. Особам, які не потрапляють до групи у цей набір, буде запропоновано взяти участь у наступному наборі на програму, коли він буде оголошений, поза конкурсом.

Після підтвердження поданої заявки учасники/-иці програми підвищення кваліфікації отримують інформаційний лист-запрошення, де викладена вся необхідна інформація про перебіг навчання (просимо про всяк випадок передивлятися папку з небажаною поштою / спамом).

Підтвердження поданих заявок відбудеться до 14.08.2023.

Запрошення на навчання надійде на електронну пошту, до якої привʼязаний профіль на платформі EdWay, 14.08.2023.

Перейти за покликанням

Під час проведення занять ведеться запис, що доступний тільки учасницькому колу для можливості перегляду у зручний час у межах строків виконання програми. 

Формат зум-кімнати - веб-семінар

Для того, щоб брати участь в обговореннях і виходити до прямого етеру з відео та аудіо, аби поставити запитання або висловити пропозицію, необхідно "підняти руку" Перейти за покликанням " alt="🤚">, тоді модератори/-ки веб-семінару зможуть перевести Вас у режим доповідачів/-ок (цей режим схожий на формат взаємодії у зум-конференціях). 
 

Перейти за покликанням  

Для ефективної комунікації з викладацьким складом створюється Телеграм-група, де організаторським колом публікуються сповіщення щодо перебігу навчання, створюється простір для запитань-відповідей за змістом програми, надаються важливі інформаційні повідомлення.

Перейти за покликанням

Під час занять учасницькому колу пропонується заповнення короткої форми відвідуваності занять. У разі перегляду заняття у записі учасники й учасниці також мають заповнити форму зворотного зв’язку.

Перейти за покликанням

Для отримання документа про підвищення кваліфікації особами, які подали заявку на навчання й зараховані до навчальної групи, виконується сертифікаційна робота.

Перейти за покликанням  

За умови своєчасного й успішного виконання умов сертифікації (до 28.08.2023) учасники/-иці отримують сертифікати про підвищення кваліфікації до 20.09.2023.

Згенеровані на платформі сертифікати автоматично розміщуються й зберігаються в Кабінеті професійного зростання – розділ Мої можливості – вкладка Завершено.

Сертифікати НЕ надсилаються електронною поштою.

Дата, часЗміст заняттяКількість годин

18 серпня

16:00-17:30

Тема 1.  Використання ІКТ в освітньому процесі: інтерактивні сервіси, що роблять навчання цікавішим і якіснішим. Методичні та дидактичні засади застосування інтерактивних сервісів для підвищення якості навчального процесу.

 

1,5

21 серпня

16:00-17:30

Тема 2. Wordwall, Kahoot, Canva: інтерфейс, можливості, види шаблонів та особливості інтерактивних сервісів. 

 

1,5

23 серпня

16:00-17:30

Тема 3. Створення власної навчальної бази інтерактивних вправ у середовищі Wordwall, Kahoot, Canva.

Практична робота

1,5

25 серпня

16:00-17:30

Тема 3. Створення власної навчальної бази інтерактивних вправ у середовищі Wordwall, Kahoot, Canva.

Практична робота

1,5
до 28 серпняСертифікація (виконання творчого завдання за змістом програми підвищення кваліфікації).2