Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Освіта під час криз: «Проведення уроків технології в умовах змішаного навчання»

Ознайомлення вчителів/вчительок з основними підходами змішаного навчання в процесі викладання технології, досвідом практичного використання різноманітних онлайн-ресурсів для організації навчальної взаємодії з учнями. Створення практичного кейсу вчителя для роботи з різними технологічними засобами та матеріалами.

Освіта під час криз: «Проведення уроків технології в умовах змішаного навчання»

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

EdCamp-академія

Розробники / розробниці програми:

Шишкова Людмила Федорівна - вчителька трудового навчання та технологій «Опорного закладу «Ліцей №1 імені Героя України Березняка Євгена Степановича» Помічнянської міської ради Кіровоградської області», вчитель-методист; співкоординаторка філіалу Дівчата STEM.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель
 • Майстер виробничого навчання
 • Методист

Перелік загальних компетентностей:

 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Технології

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • В1.1. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища

Модуль 1.  Змішане навчання. Моделі змішаного навчання.

Модуль 2. Чи достатньо учні вмотивовані, щоб працювати онлайн та офлайн?

Ознайомлення з асоціативними картками. Практичне застосування асоціативних карт.

Використання ігор для мотивації учнів. Практичне застосування.

Модуль 3. Діяльнісний підхід на уроках трудового навчання та технології. Практична робота з онлайн конструктором для створення орнаменту вишивки.

 

Модуль 4. Огляд інтерактивного підручника «Технології» 5, 6 кл., автор Ходзицька І.Ю та інші. Запитання - відповіді. 

Сертифікація (2 год.)

Учасниці/-ки  отримають практичний кейс інструментів для успішного проведення змішаних уроків технології, що сприятиме покращенню навчального процесу, залученню учнів та забезпеченню цікавого та ефективного навчання.

У зв'язку з практичним спрямуванням програми підвищення кваліфікації кількість учасників/-иць обмежена. На навчання зараховуються 90 осіб, які першими подали заявки. Особам, які не потрапляють до групи у цей набір, буде запропоновано взяти участь у наступному наборі на програму, коли він буде оголошений, поза конкурсом.

Після підтвердження поданої заявки учасники/-иці програми підвищення кваліфікації отримують інформаційний лист-запрошення, де викладена вся необхідна інформація про перебіг навчання (просимо про всяк випадок передивлятися папку з небажаною поштою / спамом).

Підтвердження поданих заявок відбудеться до 14.08.2023.

Запрошення на навчання надійде на електронну пошту, до якої привʼязаний профіль на платформі EdWay, 14.08.2023.

Перейти за покликанням

Під час проведення занять ведеться запис, що доступний тільки учасницькому колу для можливості перегляду у зручний час у межах строків виконання програми. 

Перейти за покликанням

Для ефективної комунікації з викладацьким складом створюється Телеграм-група, де організаторським колом публікуються сповіщення щодо перебігу навчання, створюється простір для запитань-відповідей за змістом програми, надаються важливі інформаційні повідомлення.

Перейти за покликанням

Під час занять учасницькому колу пропонується заповнення короткої форми відвідуваності занять. У разі перегляду заняття у записі учасники й учасниці також мають заповнити форму зворотного зв’язку.

Перейти за покликанням

Для отримання документа про підвищення кваліфікації особами, які подали заявку на навчання й зараховані до навчальної групи, виконується підсумкове тестування..

Перейти за покликанням

За умови своєчасного й успішного виконання умов сертифікації (до 28.08.2023) учасники/-иці отримують сертифікати про підвищення кваліфікації до 20.09.2023.

Згенеровані на платформі сертифікати автоматично розміщуються й зберігаються в Кабінеті професійного зростання – розділ Мої можливості – вкладка Завершено.

Сертифікати НЕ надсилаються електронною поштою.

Програма відповідає операційному плану заходів з реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності в сфері освіти до 2030 року на 2022-2024 роки (схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2022 р. № 1163) та спрямована на реалізацію стратегічних цілей 2, 3, 4.

 Зміст програмиВиди навчальної діяльностіК-ть годин
15.08

Модуль 1. 

 1. Змішане навчання. 
 2. Моделі змішаного навчання.
Вебінар і сесія запитань і відповідей1,5
17.08

Модуль 2. 

 1. Чи достатньо учні вмотивовані, щоб працювати онлайн та офлайн?
 2. Ознайомлення з асоціативними картками. Практичне застосування асоціативних карт.
 3. Використання ігор для мотивації учнів. Практичне застосування
Практичне заняття1,5
22.08

Модуль 3.  

 1. Діяльнісний підхід на уроках трудового навчання та технології. 
 2. Практична робота з онлайн конструктором для створення орнаменту вишивки.
Практичне заняття1,5
24.08

Модуль 4. 

 1. Огляд інтерактивного підручника «Технології» 5, 6 кл., автор Ходзицька І.Ю та інші.
 2. Запитання - відповіді.
Вебінар і сесія запитань і відповідей1,5
До 28.о8Сертифікація 2