Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Відео-курсу "Педагог раннього розвитку"

Виявлення сучасних методик розвитку і перспективних форм роботи вихователів/педагогів дітей раннього віку, ознайомлення із законодавчими документами в сфері дошкільної освіти та освіти дітей раннього віку, огляд програм комплексного розвитку, впровадження новітніх технологій в практику педагога, обмін досвідом між фахівцями в сфері раннього розвитку та дошкільної освіти, формування професійного інтересу у педагогів до проблеми виховання і навчання дітей раннього віку в умовах сьогодення і підвищення професійної майстерності працівників дошкільної освіти.

Відео-курсу "Педагог раннього розвитку"

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Тренінговий центр "Академія талановитих керівників"

Розробники / розробниці програми:

Академія Талановитих Керівників

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

  • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

  • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

  • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

  • Вихователь
  • Вихователь-методист

Перелік загальних компетентностей:

  • Інше: отримання додаткових та вдосконалення наявних знань і вмінь з основних напрямів професійної діяльності працівників дошкільних закладів; базові уявлення про основи педагогіки, вікової психології що сприяють створенню ефективного навчального заняття.

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

  • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

  • Дошкільна освіта

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

  • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність

Модуль 1 «Розвиток психічних процесів дітей»
 Розвиток відчуття та сприйняття у дітей 1-5 років.
 Розвиток пам’яті та уваги у дітей 1-5 років.
 Розвиток процесів мислення дітей 1-5 років.
 Розвиток мовлення дітей 1-5 років.
 Розвиток уяви та фантазії дітей 1-5 років.

Модуль 2 «Ранній розвиток. Всі подробиці курсу»
 Особливості запуску та організації роботи курсу у дошкільному закладі.
 Педагог дітей нового покоління.
 Базовий компонент дошкільної освіти. Програми комплексного розвитку.
 Календарно-тематичне планування курсу. Лексичні теми по сезонам.
 Структура та наповнення заняття.

Модуль 3 «Методики розвитку дітей»
 Екскурс в методики розвитку дітей.
 Цілісні методики розвитку дітей.
 Методики навчання читанню.
 Ідеї музичного контенту для наповнення занять з раннього розвитку.
 Методики, націлені на формування математичних понять та навичок.

Модуль 4 «Музичне оформлення занять для дітей раннього віку»
 “Музика для малюків” - музично-ігровий контент для занять.
 Користь логоритмічних пісень для розвитку дітей.
 Музичні пальчикові ігри та віршовані ігри з простим реквізитом.
 Музикальні розвивашки, як спосіб раннього розвитку дитини.
 Калейдоскоп логоритмічних ігор та пісень за сезонами.

Модуль 5 «Сенсорний розвиток. Сенсорні ідеї для розвиваючих занять»
 Інтегративний підхід до сенсорного розвитку дітей.
 Сенсорний розвиток дітей 0 - 3 роки. Практикум.
 Сенсорний розвиток дітей 3 - 6 років. Практикум.
 Сенсорна коробка на занятті, у вільній грі і вдома.
 Ідеї сенсорних коробок та сенсорних ігор на кожен сезон.

Модуль 6 «Майстерня педагога. Універсальний ігровий реквізит для навчання та розвитку»
 Ідеї ігор, завдань, матеріалів та реквізиту для розвитку загальної та дрібної моторики.

 Ідеї ігор для розвитку логічного мислення та вивчення елементарних математичних
понять.
 Ідеї ігор для розвитку творчих здібностей.
 Ідеї ігор з природними матеріалами.
 Універсальний ігровий реквізит.

Підвищення рівня практичної підготовки педагогів щодо питань розвитку, навчання та
виховання дітей раннього віку в умовах сьогодення;
Знання законодавчих документів та авторських методичних розробок для розвитку ключових
компетентностей дітей раннього та дошкільного віку;
Вміння застосовувати в освітньому процесі інноваційні методи навчання, які б сприяли розвитку
особистості, стійкому інтересу до навчання та засвоєння нових знань;
Вміння організовувати роботу курсу раннього розвитку та створити оптимальні умови для
всебічного розвитку дітей раннього та дошкільного віку;
Вміння застосовувати нові методи, прийоми, ігрові технології, які допоможуть зробити
навчально-виховний процес більш ефективним та креативним з дітьми раннього віку.