Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

"Хвилинки арт-терапії та арт-педагогіки в роботі з дітьми від 1 до 7 років"

вдосконалення освітнього рівня та професійної підготовки внаслідок поглиблення, розширення та оновлення спеціальних знань та вмінь з дитячої психології, арт-терапії та арт-педагогіки в роботі з дітьми від 1 до 7 років

"Хвилинки арт-терапії та арт-педагогіки в роботі з дітьми від 1 до 7 років"

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Стреж Людмила Василівна

Розробники / розробниці програми:

Людмила Василівна Стреж

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки

Форма підвищення кваліфікації:

 • Інше

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Асистент вчителя-реабілітолога
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Керівник
 • Керівник гуртка
 • Логопед
 • Методист
 • Практичний психолог
 • Психолог
 • Соціальний педагог
 • Старший вихователь

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Екологічна компетентність
 • Емоційно-етична компетентність
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інноваційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: дитяча психологія, арт-терапія та арт-педагогіка

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • В1. Інклюзивна компетентність

Програма модульних занять (10% -теорії, 90% практики)

1 модуль. Основні поняття в арт-терапії. Арт-обладнання, арт-атрибути в роботі з дітьми.
2 модуль. Арт-терапевтичний кабінет. Особливості проведення арт-терапії та арт-педагогіка з дітьми від 1 до 7 років.
3 модуль Арт-терапія в роботі з дітьми, які проходять адаптаційний період до умов дошкільного закладу та школи.
4 модуль. Арт-терапія в кризові періоди.
5 модуль. Арт-терапія в роботі з дитячими страхами та тривожністю.
6 модуль. Арт-терапія в роботі з дитячою агресивністю.
7 модуль. Арт-терапія в роботі з дітьми, які мають розлади аутичного спектру
8 модуль. Арт-терапія в роботі з дітьми, які мають мовленнєві порушення.
9 модуль. Формування інклюзивного середовища засобами арт- терапії та арт- педагогіки
10 модуль. Арт-терапевтичні методики в роботі з батьками дітей та педагогами, які працюють з дітьми від 1 до 7 років.Сертифікація.

• Планувати індивідуальні та групові арт-сесії з дітьми
• Створювати алгоритм проведення індивідуальних та групових арт-сесій в роботі з дітьми та дорослими.
• Підбирати направлення та арт-обладнання для роботи з різними станами і переживаннями дитини.
• Підбирати арт-терапевтичні техніки, діагностичні методики для вирішення широкого спектра корекційних завдань в роботі з негативними проявами у дітей.
• Створювати якісні матеріали для проведення арт-занять з дітьми різновікових категорій.

Програма складається з 10 модулів. Кожне заняття відбувається щочетверга з 18.00 до 21.00 (в вебінарній кімнаті).