Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Сучасні підходи у вивченні математики

Поширення основних теоретичних даних та методичних підходів з щодо розвитку математичної освіти та підвищення її якості

Сучасні підходи у вивченні математики

Розробники / розробниці програми:

Лозинська Ольга Михайлівна, методист відділу розвитку природничих та математичних дисциплін Полтавської академії неперервної освіти, Бендриківська Ірина Олексіївна - вчитель математики Заводського ліцею №2 Заводської міської ради Миргородського району Полтавської області

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна, дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Математична компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Математика
 • Математика (Алгебра і початки аналізу)
 • Математика (Геометрія)

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
№ п/пГод.ТемаЗмістТренер / на основі досвіду тренера
1.1 год.Інструктивно-методичне заняттяОрганізаційна зустріч із педагогами щодо організації навчання ІІ етапу тренінгу.Бендриківська Ірина Олексіївна, вчитель математики Заводського ліцею №2 Заводської міської ради  Миргородського району Полтавської області
2.9 год.Задачі на подільність.Буде проведений розбір задач на подільність різних рівнів складності як шкільного курсу математики так і олімпіадної математики. Буде розглянуто розв’язування рівнянь в цілих числах та задач, що приводять до таких рівнянь.Тренер  за методикою  Лось Валерія Миколайович, доктора фізико-математичних наук, професора кафедри прикладної математики Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.
3.9 год.PowerPoint - помічник, перевірений часом: від теорії до практикиПісля цього тренінгу слухачі зможуть використовувати програму PowerPoint не тільки, як презентацію, а й з її допомогою створювати інтерактивні плакати,  віртуальні екскурсії, відеоролики та відеоуроки. Це допоможе зробити навчальний процес більш різноманітним, ефективним; підвищить інтерес учнів до вивчення математики.Тренер  на основі досвіду роботи Савельєва Олексія Павловича, вчителя математики, Варварівського ліцею Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області
4.9 год.Складання тестових завдань з комбінаторики, теорії ймовірностей та статистикиБуде розглянуто життєві сюжети прикладного характеру, які конвертуватимуться в задачі з комбінаторики, ймовірності та статистики. Розглянемо приклади некоректно сформулюваних та апеляційних завдань із зазначених тем. Навчимося виправляти помилки в таких завданнях.Тренер  на основі досвіду роботи Захарійченко Юрія Олексійовича, кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри математики Національного університету „Києво-Могилянська академія”
5.2 год.Залікове заняттяБуде проведено підсумкове тестування з опрацьованих тем тренінгів.Бендриківська Ірина Олексіївна, вчитель математики Заводського ліцею №2 Заводської міської ради Миргородського району Полтавської області

 

 

 • оволодіння інноваційними методиками і технологіями навчання математики;
 • удосконалення навичок роботи з обдарованими дітьми;
 • удосконалення інформаційно-комунікаційної компетентності щодо здатності використовувати сучасні інформаційні та цифрові технології;

удосконалення навичок самостійно набувати нові знання і вміння з математики та методики її викладання.