Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Каскад математичних тренінгів

Ознайомлення учасницького кола з основними принципами навчання «через розвагу», що сприяє поєднанню математики з творчістю вчителя та учнів; оволодіння навичками креативу під час опрацювання задач олімпіадного характеру на подільність та комбінаторику; вдосконалення та розширення сфер застосування програм PowerPoint та Сanva; набуття практичних умінь створення навчальних матеріалів, що сприяють урізноманітненню навчального процесу, «повному залученню» та усвідомленому використанню.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Школа наукової творчості "За крок до майбутнього"

Розробники / розробниці програми:

Лозинська Ольга Михайлівна, методист з математики відділу розвитку природничих та математичних дисциплін ПАНО ім. М.В. Остроградського, Корост Альона Валеріївна, вчителька математики Котелевської гімназії №1 імені С.А. Ковпака, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання "вчитель - методист".

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна, дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Компетентності у галузі природничих наук
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Математична компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Прогностична компетентність
 • Рефлексивна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Математика

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами

Консультаційна підтримка через меседжери:

Вайбер - група  “Каскад математичних тренінгів”: Перейти за покликанням

Телеграм -канал “Каскад математичних тренінгів”: Перейти за покликанням

№ п/пТемаЗмістТренерЧас
1.Інструктивно-методичне заняттяОрганізаційна зустрічКорост Альона Валеріївна – вчителька математики ОЗ Котелевська гімназія №1 імені С.А. Ковпака,  лауреатка обласного конкурсу “Учитель року -2016”, переможниця Обласного математичного фестивалю для вчителів імені М.В. Остроградського 202310:00-11:00

 

Практикум з розв'язування задач

Підбірка задач на подільність.

Детальний розбір задач на подільність різних рівнів складності як шкільного курсу математики так і олімпіадної математики, запропонованих Лось Валерієм Миколайовичем, доктором фізико-математичних наук, професором кафедри прикладної математики Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Заплановано опрацювання і  розв’язування рівнянь в цілих числах та задач, що приводять до таких рівнянь.Корост Альона Валеріївна

Заняття 1: 11:00-12:20

 

Заняття 2: 12.30-13.50

 

Консультація: 14.00-15.00

2.

Майстер-клас 

«Wow- урок! Wow-навчання!»

План майстер-класу

1.Пізнавальна гра «Термінологічне печиво»

2. Едьютейнмент - новий освітній тренд

2.1. Технологія словесно-ілюстраційного впливу

2.2. Діалоговий тренажер, як метод гейміфікованої взаємодії

2.2.1 Огляд програм, що дозволяють  створювати діалогові тренажери.

2.2.2.Інтерактив за допомогою Перейти за покликанням  

3. «Вічна» презентація - міф чи реальність.

4. Рефлексія та її альтернативи

Корост Альона Валеріївна

Заняття 1:

10:00-11:20

 

Заняття 2:

11.30-12.50

 

Консультація: 13.00-14.00

3

Самостійна робота

 

 

1.Перегляд електронного методичного посібника «Едьютейнмент на уроках математики»

 

2.Створення діалогового тренажера у одній з програм educaplay 

 

Ознайомлення з новою технологією - едьютейнментом та використання її елементів на уроках математики. Розширення власної дидактичної бібліотеки.Автор відео - посібника Корост Альона Валеріївна

Самостійна робота

Консультація: 14.00-15.00

4

 

Відео-лекція

 

Складання тестових завдань з комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики

Огляд життєвих сюжетів прикладного характеру, які конвертуються в задачі з комбінаторики, ймовірності та статистики. Розбір прикладів некоректно сформульованих та апеляційних завдань із зазначених тем. Виправлення помилок в таких завданнях.

Захарійченко Юрій Олексійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики Національного університету „Києво-Могилянська академія”

Конференція у записі

 

Самостійне опрацювання відеоматеріалів

Консультація: 14.00-15.00

 

5

Тренінг

1.« PowerPoint - помічник, перевірений часом» Вдосконалюємо свої навички  використання програми

2.«Сanva-універсальний застосунок для захопливого навчання»

Вдосконалення навичок використання програми PowerPoint: створення  інтерактивних плакатів,  віртуальних екскурсій. Відеоролики та відеоуроки у Сanva.Корост Альона Валеріївна

Заняття 1: 10:00-11:20

 

Заняття 2: 11.30-12.50


Заняття 3: 13.00-14.20

 

Консультація: 14.30-15.50

7Залікове заняття
 1. Організаційна зустріч «Як отримати сертифікат підвищення кваліфікації»
 2. Підсумкове тестування з опрацьованих тем тренінгів.
 1. Корост Альона Валеріївна
 2. Лозинська Ольга Михайлівна, методист Полтавської академії неперервної освіти ім. М.В. Остроградського
 1. 10.00-11.00

 

 

 1. До 24.00

Учасниками і учасницями:

 • опановано  ефективну стратегію організації навчального процесу - едьютейнмент ;
 • набуто практичних навичок креативних прийомів розв'язування задач підвищеної складності на подільність та комбінаторику;
 • визначено орієнтири на інтеграцію, творчий та системний підхід у  освітньому процесі через використання діалогових тренажерів;
 • отримано нові цифрові навички;
 • враховано індивідуальні особливості  та емоційний стан  учнів та учениць через рефлексію та її творчі альтернативи ;
 • розвинено інноваційну компетентність шляхом виконання творчих завдань;
 • здійснено рефлексію власної освітньої траекторії.

Сертифікат видається за умови успішного виконання завдань не менше ніж на  75 %:

 1. Створено власний діалоговий тренажера у Перейти за покликанням
 2. Виконано тестову контрольну роботу
'№ п/п     Дата          ТемаЧасКількість годин
1.Четвер   17.08.2023Інструктивно-методичне заняття10:00-11:001 год

Практикум з розв'язування задач

Підбірка задач на подільність.

Заняття 1: 11:00-12:20

 

Заняття 2: 12.30-13.50

 

Консультація: 14.00-15.00

4 год
2.П’ятниця 18.08.2023

Майстер-клас 

«Wow- урок! Wow-навчання!»

Заняття 1:

10:00-11:20

 

Заняття 2:

11.30-12.50

 

Консультація: 13.00-14.00

4 год
3Субота 19.08.2023

Самостійна робота

 

1.Перегляд електронного методичного посібника «Едьютейнмент на уроках математики»

 

2.Створення діалогового тренажера у одній з програм educaplay чи tolk

 

Консультація: 14.00-15.00

8 год

 

4Неділя 20.08.2023

Відео-лекція

Складання тестових завдань з комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики

Самостійне опрацювання відеоматеріалів

Консультація: 14.00-15.00

 

5 год
5Понеділок 21.08.2023

Тренінг

1.« PowerPoint - помічник, перевірений часом» Вдосконалюємо свої навички  використання програми

2.«Сanva-універсальний застосунок для захопливого навчання»

Заняття 1: 10:00-11:20

 

Заняття 2: 11.30-12.50


Заняття 3: 13.00-14.20

 

Консультація: 14.30-15.50

6 год
7Вівторок 22.08.2023

Інструктивно-методичне заняття

 

Залікове заняття

 1. 10.00-11.00

 

 

 1. Виконати до 24.00

1 год

 

 

 

1 год