Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Інтенсив "Jamboard Mastery: від створення до активного використання""

Надати учасникам практичні навички щодо використання Jamboard дошки.

Інтенсив "Jamboard Mastery: від створення до активного використання""

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Іванова Марина Миколаївна

Розробники / розробниці програми:

ФОП Іванова Марина Миколаївна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інформатика

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г3.3. Здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність

Доступ до матеріалів курсу залишається назавжди.

Повний опис програми за покликанням  Перейти за покликанням

 1. Учасники будуть глибше розуміти, які принципи лежать в основі ефективного навчання через використання онлайн-дошки та інтерактивних вправ.
 2. Учасники отримають практичний досвід створення, редагування та використання дошки Jamboard для навчальних цілей.
 3. Отримають доступ до додаткових матеріалів, ресурсів та порад для подальшого самовдосконалення у сфері створення вправ на онлайн-дошці.
 4. Після успішного закінчення курсу учасники отримають офіційний сертифікат, який підтверджує їхню участь та досягнення в навчанні створення вправ на онлайн-дошці.

Навчання надає учасникам не тільки конкретні знання, але й відкриває нові можливості для їхнього особистого і професійного зростання.