Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Онлайн захищеність дітей з особливими освітніми потребами

Сформувати у дітей з особливими освітніми потребами навички безпечного користування інтернетом

Онлайн захищеність дітей з особливими освітніми потребами

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ГО "Центр захищеності в Інтернеті "Стоп Секстинг"

Розробники / розробниці програми:

ГО "Центр захищеності в Інтернеті "Стоп Секстинг"

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інформатика
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Технології

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • В1.2. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • прослухайте запис вебінару щодо проведення вами уроку 
  Посилання на вебінар: Перейти за покликанням  
 • перегляньте інформаційний блок до уроку, проведіть його з учнями та зробіть декілька фото проведеного уроку (без облич дітей). Перейти за покликанням
  Інформація по уроку: Перейти за покликанням  
   
 • заповніть звітну форму по уроку та вебінару: Перейти за покликанням  
   
 • ми не видаємо сертифікати виключно за перегляд вебінарів. Впродовж місяця після заповнення вами зворотної форми та виконання всіх умов навчання, ми сформуємо електронний сертифікат підвищення кваліфікації. Ви його отримаєте в особистому кабінеті на платформі EdWay в розділі “Завершено”
 • в разі виникнення питань пишіть нам на пошту: stopsexting.ua@gmail.com
 • в разі виникнення технічних запитань звертайтесь до підтримки Перейти за покликанням та Перейти за покликанням
 1. Володіють знаннями з про ризики, з якими зустрічаються учні з особливими потребами в онлайн просторі, у тому числі і про спілкування зі зловмисниками, а також про основні правила безпечної поведінки в інтернеті.
 2. Вдосконалені навички, як спілкуватись з дітьми з особливими потребами про онлайн-ризики.