Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Тренінгова програма з МСС у рамках проєкту «Розвиток потенціалу ОГС та ініціативних груп у регіонах України з високою концентрацією ВПО щодо впровадження гендерних питань у гуманітарній діяльності (GiHA)»

Ознайомлення представниць і представників організацій громадянського суспільства та ініціативних груп освітян з основами нейрофізіології стресу та Моделлю стійкості спільнот як засобу збереження благополуччя нервової системи; розвиток і удосконалення вмінь і навичок збереження психічного здоров’я в умовах воєнного стану; оволодіння техніками, спрямованими на формування адаптаційних механізмів психіки і відновлення дієздатності для людей, які знаходяться у стресовому стані; розвиток тренерських компетенцій щодо викладання програми в громадах.

Тренінгова програма з МСС у рамках проєкту «Розвиток потенціалу ОГС та ініціативних груп у регіонах України з високою концентрацією ВПО щодо впровадження гендерних питань у гуманітарній діяльності (GiHA)»

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

Громадська організація «ЕдКемп Україна», Бюро гендерних стратегій і бюджетування, Управління ООН з координації гуманітарних справ (ОСНА), Інститут травмостійкості (США)

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Лідерська компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Освітяни й освітянки будь-якого фаху

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В2.3. Здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
ДатаТемаКількість годин

22.05.

2023 

Сесія 1. Вступ. Ключові концепції (ч.1.): Зона стійкості4 години

24.05.

2023 

Сесія 2. Поширені реакції під час чи після травматичної події. Чому це біологічна модель? Ключові концепції (ч.2):  Нейробіологічні факти, які лежать в основі МСС4 години

26.05.

2023 

Сесія 3. Ключові концепції (ч. 3): Огляд шести навичок (Навичка № 1. Зчитування нервової системи,  Навичка № 2.  Ресурсність, Навичка № 3. Заземлення), Паузи МСС і розмовна ресурсність4 години

30.05.

2023 

Сесія 4. Ключові концепції (ч. 4 і 5): Організаційні принципи мозку та реакції виживання4 годин

01.06.

2023

Сесія 5. Ключові концепції (ч. 3): Огляд шести навичок (Навичка № 4. Жести і спонтанні рухи, Навичка № 5. «Миттєва допомога!», Навичка № 6. «Змістити й зафіксувати»), Ключові концепції (ч. 4, 5): Експліцитна й імпліцитна пам’ять. Робота в групах4 години

02.06.

2023

Сесія 6. План турботи про себе. Робота в групах4 години

06.06.

2023

Сесія 7. Використання історій із фокусом на сильних сторонах. Робота в групах4 години

08.06.

2023

Сесія 8. Практика в малих групах. Підготовка до навчальної практики. Навчальна практика4 години

13.06.

2023 

Сесія 9. Практика в малих групах. Підготовка до навчальної практики. Навчальна практика4 години

15.06.

2023 

Сесія 10. Навчальна практика. План для спільноти4 години
 За  окремим графікомКонсультаційні зустрічі21 година
 Проведення занять в рамках виконання сертифікаційної роботи та сертифікація20 години

Учасниці/-ки ознайомляться з основами нейрофізіології стресу та моделлю стійкості спільнот як засобу збереження благополуччя нервової системи, удосконалять вміння і навички збереження психічного здоров’я в умовах воєнного стану, оволодіють техніками, спрямованими на формування адаптаційних механізмів психіки і відновлення дієздатності для людей, які знаходяться у стресовому стані, розвинуть тренерських компетенцій щодо викладання програми в громадах.

Після проходження вчительського тренінгу з МСС від Інституту травмостійкості, для отримання повної сертифікації учасники й учасниці повинні виконати такі 6 кроків протягом 6 місяців після тренінгу. 


 

Кроки для сертифікації

Крок 1. Виконайте письмове завдання з запитаннями, покликане перевірити дотримання і розуміння вами контенту та навичок. Його потрібно здати протягом 60 днів після завершення тренінгу (окрім випадків, коли ІТС інформує вас про інші дедлайни). 

Крок 2. Відвідайте дві з трьох годинних консультацій, які проводитимуться для вашої групи через зум. 

 • Якщо ви не маєте змоги відвідати їх особисто, цей пункт сертифікації можна виконати, подивившись запис і давши відповіді на запитання.

Крок 3. Виконайте вимогу про досвід / історію з позиції сили / стійкості. 

Крок 4. Подайте план запропонованого вами семінару з МСС. 

Крок 5. Подайте форми зворотного зв’язку після проведення семінару з МСС для своєї спільноти і / або організації. 

Крок 6. Подайте список контактів місцевих спеціалістів із надання психологічної / психічної допомоги і / або клінік, послугами яких можуть потенційно скористатися ваші слухачі й слухачки, якщо потребуватимуть більшої допомоги, ніж можна отримати через МСС. 


 

Усі ці 6 кроків можна пройти через навчальний портал ІТС. Після здачі цих кроків учитель(ка) МСС отримує сертифікат на 2,5 роки від дати проходження тренінгу. 


 

Підтвердження сертифікату і ресертифікація


 

Підтвердження сертифікату

Щоб підтверджувати свій сертифікат учителя / учительки з МСС, ми просимо вас про такі кроки: 

 • Проводити щонайменше два (2) семінари з МСС протягом року.
 • Просити про зворотний зв’язок від усіх слухачів та слухачок усіх ваших тренінгів.
 • Дотримуватися усіх положень Меморандуму про порозуміння, Етики та Правил поведінки.


 

Ресертифікація 

Через 2,5 роки після першого тренінгу з МСС або через 2 роки після останнього сертифікаційного курсу учитель(ка) з МСС повинен / повинна пройти процес ресертифікації. 

Він складається з таких кроків: 

 • Пройти ресертифікаційний семінар із МСС — курс, який ви проходите у зручному вам темпі на навчальному порталі ІТС. Тривалість курсу — приблизно 6 годин.
 • Пройти перевірку знань, пов’язаних із відео із ресертифікаційного семінару.
 • Подати щонайменше чотири комплекти форм зворотного зв’язку зі семінарів МСС за попередні два роки.
 • Відвідати обов’язкову сесію запитань і відповідей тривалістю 1 година зі старшими тренер(к)ами з МСС.
 • Підписати Меморандум про порозуміння.
 • Сплатити суму за використання матеріалів ІТС для подальшого доступу до матеріалів по МСС.

Ресертифікацію потрібно проходити що два (2) роки для збереження статусу вчительки / вчителя з МСС. Усі ці кроки можна здійснювати на навчальному онлайн-порталі ІТС. 

 

 

Початок занять о 16.00

 

 
ДатаТемаКількість годин

22.05.

2023 

Сесія 1. Вступ. Ключові концепції (ч.1.): Зона стійкості4 години

24.05.

2023 

Сесія 2. Поширені реакції під час чи після травматичної події. Чому це біологічна модель? Ключові концепції (ч.2): Нейробіологічні факти, які лежать в основі МСС4 години

26.05.

2023 

Сесія 3. Ключові концепції (ч. 3): Огляд шести навичок (Навичка № 1. Зчитування нервової системи,  Навичка № 2.  Ресурсність, Навичка № 3. Заземлення), Паузи МСС і розмовна ресурсність4 години

30.05.

2023 

Сесія 4. Ключові концепції (ч. 4 і 5): Організаційні принципи мозку та реакції виживання4 години

01.06.

2023

Сесія 5. Ключові концепції (ч. 3): Огляд шести навичок (Навичка № 4. Жести і спонтанні рухи, Навичка № 5. «Миттєва допомога!», Навичка № 6. «Змістити й зафіксувати»), Ключові концепції (ч. 4, 5): Експліцитна й імпліцитна пам’ять. Робота в групах4 години

02.06.

2023

Сесія 6. План турботи про себе. Робота в групах4 години

06.06.

2023

Сесія 7. Використання історій із фокусом на сильних сторонах. Робота в групах4 години

08.06.

2023

Сесія 8. Практика в малих групах. Підготовка до навчальної практики. Навчальна практика4 години

13.06.

2023 

Сесія 9. Практика в малих групах. Підготовка до навчальної практики. Навчальна практика4 години

15.06.

2023 

Сесія 10. Навчальна практика. План для спільноти4 години
 За  окремим графікомКонсультаційні зустрічі21 година

22.05.

2023 

Проведення занять в рамках виконання сертифікаційної роботи та сертифікація20 годин
 

 

 

Генерація сертифікатів ‒ до 20.10.2023