Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Інтерактивні сервіси для забезпечення якості уроків у Новій українській школі

Надати практичні знання з цифрових технологій в освіті та опанувати кейси інтерактивних сервісів для організації якісного уроку.

Інтерактивні сервіси для забезпечення якості уроків у Новій українській школі

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Професійний стрибок - найкращий урок

Розробники / розробниці програми:

Учительска команда у складі Літинської Влади, Квіткової Квітки, Потужного Потенціалу

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: загальна методична підготовка вчительства

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 1. Вступ
 2. Огляд плану вебінару
 3. Практичні вправи і презентація інтерактивних сервісів, фокус уваги - діти з особливими освітніми потребами
 4. Розбір кейсів
 5. Рефлексивні практики

Учасницьке коло набуде або удосконалить навички використання інтерактивних вправ для підвищення якості організації та проведення уроків у Новій українській школі.