Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ: ПОШУК ПОКЛИКАННЯ ЛЮДИНИ

Мета даного курсу полягає в тому, щоб забезпечити учасникам глибокі теоретичні знання та практичні навички у галузі філософії освіти, розвивати критичне мислення, аналітичні здібності та спроможність до рефлексії, а також формувати професійну компетентність і готовність до навчання протягом життя.

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ: ПОШУК ПОКЛИКАННЯ ЛЮДИНИ

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ВМГО "Союз обдарованої молоді"

Розробники / розробниці програми:

ВМГО "Союз обдарованої молоді"

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Проєктувальна компетентність
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Громадянська освіта
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Професійна (професійно-технічна) освіта
 • Інше: викладач закладу вищої освіти

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

У МЕЖАХ ЗАХОДУ ПЕРЕДБАЧЕНО ПРОВЕДЕННЯ ТРЬОХ ВЕБІНАРІВ НА ПЛАТФОРМІ ZOOM:

Вебінар 1. Історія філософсько-освітніх ідей

Вебінар 2. Сучасні теорії освіти

Вебінар 3. Як знайти своє покликання?

 

Детальна програма та посилання на вебінари будуть надіслані всім учасникам після реєстрації. Вебінари будуть збережені та доступні у запису для зареєстрованих учасників.

1. Історія філософії освіти:

  - вивчення історії філософії освіти і її еволюції;

  - аналіз основних філософських підходів до освіти та їх вплив на освітній процес;

  - обговорення сучасних філософських теорій освіти і їх застосування у практиці.

 

2. Педагогічна практика:

  - розробка педагогічних стратегій та методів на основі філософських концепцій;

  - вивчення філософії педагогічної інтеракції та діалогу;

  - аналіз етичних аспектів педагогічної діяльності.

 

3. Роль освіти у пошуку покликання людини:

  - вивчення філософії особистісного розвитку та самореалізації.

  - обговорення впливу освіти на формування світогляду, цінностей та життєвих орієнтацій людини.

  - розгляд освіти як фактору соціальної мобільності та взаємодії між індивідом і суспільством.

 • розвиток здатності здійснювати освітню діяльність
 • виявлення глибини знання предмету, змісту і завдань філософії освіти як самостійного наукового і навчального освітнього компоненту
 • перевірка готовності розглядати філософію освіти в історико-філософському вимірі та навичок орієнтування в основних напрямах і школах сучасної філософії освіти 
 • розвиток гнучких навичок (SoftSkills) 
 • визначення здатності розкривати взаємозв’язки філософії освіти з педагогікою та іншими галузями знань