Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Навчання для команди педагогів проєкту «Змінитися за 7 місяців»

Програма має на меті підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності педагогічних працівників/-иць щодо методів розбудови партнерства для посилення атмосфери взаєморозуміння між учасниками/-цями освітнього процесу і управління кризовими ситуаціями, створення безпечного недискримінаційного та безбар’єрногоосвітнього простору, переосмислення освітнього простору в аспекті відновлення від наслідків війни, управління інноваційними проєктами із залученням всіх стейкхолдерів освіти.

Навчання для команди педагогів проєкту «Змінитися за 7 місяців»

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

ГО «ЕдКемп Україна». Дякуємо Save the Children в Україні та Education Cannot Wait #ECW – за підтримку в реалізації ініціативи, яка є складовою заходів з навчання попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів (EORE) та проводиться за підтримки Save the Children International в Україні в рамках проєкту «Інклюзивний доступ до навчання в безпечних умовах для постраждалих від конфлікту дівчат, хлопців і підлітків»; з розробки рекомендацій щодо комплексних рішень для ремонту/реконструкції навчальних закладів, а також підтримку просвітницьких заходів щодо небезпеки вибухонебезпечних боєприпасів (EORE), включно з матеріалами ІМН, для ВПО та дітей з місцевих громад у координації з партнерами

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • Інше: Соціальні компетентності; Інноваційність; Навчання впродовж життя; Педагогіка партнерства.

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна, дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Емоційно-етична компетентність
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: загальна середня освіта

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

«Навчання для команди педагогів проєкту “Змінитися за 7 місяців”»

 

МОДУЛЬ 1. Вступ до програми і вхідні дослідження

 

МОДУЛЬ 2. Переосмислення освітнього простору в аспектах відновлення від наслідків війни, громадської акредитації та залученості всіх стейкхолдерів освіти

 

2.1. Крок «Відвідуємо заклади і зазираємо всередину» (очні тренінги і майстерки)

 

2.1.1. Командотворення, стійкість і зміни для безпечного, недискримінаційного та безбар’єрного освітнього простору

2.1.2. Партисипативна екскурсія школою, аналіз освітнього простору

2.1.3. Планування змін в освітньому просторі: етапи, ресурси, ризики. Залученість учнівства

2.1.4. Планування змін в освітньому просторі: етапи, ресурси, ризики. Залученість учнівства

 

2.2. Крок «Плекаємо стійкість у команді» (серія онлайн-вебінарів)

2.2.1. Базові концепти та призначення стійкісної команди реагування від психологинь Ізраїльської коаліції травми 

2.2.2. Важливе про безбарʼєрність в освіті 

2.2.3. Недискримінаційний підхід як складова забезпечення внутрішньої системи якості освіти 

 

2.3. Крок «Дизайнуємо простір і проєктуємо мрії» (самостійна робота, онлайн-вебінар)

2.3.1. Напрацювання бачення щодо змін у просторі 

2.3.2. Мініпрезентації проєктів змін простору перед шкільними командами, пропонування коректив і змін

 

2.4. Крок «Пишаємося змінами» (очні тренінги і майстерки)

2.4.1. Командотворення, занурення у СЕЕН, презентація проєкту змін освітнього простору (безпечного, недискримінаційного та безбар’єрного), навички рефлексії, подолання кризи і втоми засобами музики

2.4.2. Презентація результатів вхідних досліджень і вимірювань. Напрацювання плану змін

 

СЕРТИФІКАЦІЯ

 

 

Учасниці й учасники:

1) оволодіють практиками покращення клімату в колективі та педагогіки партнерства;

2) вдосконалять навички проєктного методу роботи, критичного та системного мислення, оцінки ризиків, ефективної комунікації

та співпраці, створення атмосфери взаєморозуміння в школі, розбудови й укріплення партнерств, управління кризовими ситуаціями; 
3) опанують базові концепти та призначення стійкісної команди реагування;

4) розширять знання та опанують підходи щодо перетворення освітнього простору в аспекті відновлення від наслідків війни з урахуванням недискримінаційного та безбар’єрного підходів;
5) ознайомляться зі стратегіями й методами створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища;
6) вийдуть на новий рівень комунікації, де прозорість є складовою культури школи;
7) ознайомляться із базовими концептами програми СЕЕН (системою, педагогічною моделлю, навчальним планом, її взаємозв’язком із стандартами Нової української школи)
8) поглиблять знання про найбільш поширені види мін на території України, правила безпечної поведінки та методи, як інформувати про мінні загрози учнівство і формувати безпечну поведінку в дітей. 

Програма виконується за підтримки Save the Children International в Україні та Education Cannot Wait #ECW, за участі Державної служби якості освіти України, громадської організації «Безбарʼєрність», Харківської школи архітектури, Six Seconds, ITC – Israel Trauma Coalition, неурядової організації «The Hallo Trast».

 

ТРЕНЕРСЬКА КОМАНДА:

Олена БЕРДНІКОВА, тренерка-консультантка, коучка ACC ICF, EQ Assessor&Profiler.
Рита ГАББАЙ, психологиня, Ізраїльська коаліція травми
Тетяна ДРОЖЖИНА, голова комісії з недискримінаційної експертизи освітнього контенту, національна експертка з недискримінації в освіті, тренерка

Анна ЄФІМЦЕВА, членкиня комісії з недискримінаційної експертизи освітнього контенту, національна експертка з недискримінації в освіті, тренерка
Наталія МАКІЄНКО, психологиня, Ізраїльська коаліція травми

Олена МАСАЛІТІНА, к. філол.н., доц., віцеголова Ради ГО «ЕдКемп Україна», сертифікована фасилітаторка і наукова консультантка експерименту

з пілотування програми СЕЕН в Україні, експертка з недискримінації в освіті

Ніна МАЦЮК, зовнішня експертка з питань інклюзивності у ГО «Безбар’єрність»

Анна ПЕТРУЧЕНЯ, членкиня комісії з недискримінаційної експертизи освітнього контенту, національна експертка з недискримінації в освіті, тренерка

Анна ПОМАЗАННА, архітекторка, кураторка публічної програми ХША, викладачка гуманітарного блоку

Оксана ТВЕРДОХЛІБ, методистка, фахівчиня комунікаційного відділу ГО «ЕдКемп Україна»

Дарʼя ДОЛІМБАЄВА, менеджерка зі зв'язків із громадськістю, голова комунікаційного відділу ГО «ЕдКемп Україна»

Дарʼя ДОЛГОВА, операційна директорка ГО «ЕдКемп Україна», менторка проєкту «Змінитися за 7 місяців»

Олена ЗАПЛОТИНСЬКА, співкоординаторка проєкту «Змінитися за 7 місяців»

Галина КОВАЛЬЧУК, методистка, фахівчиня комунікаційного відділу ГО «ЕдКемп Україна»

Наталія НЕЧАЄВА, тренерка з гри на #Boomwhackers

Ольга РАССКАЗОВА, членкиня комісії з недискримінаційної експертизи освітнього контенту, національна експертка з недискримінації в освіті, тренерка

Віра ШКРЬОБ, фахівчиня програмного напрямку ГО «ЕдКемп Україна», координаторка проєкту «Змінитися за 7 місяців»

 

СПЕЦІАЛІСТИ/-КИ З ПІЛОТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ГРОМАДСЬКОЇ АКРЕДИТАЦІЇ:

Ольга ГУРСЬКА, к.п.н., т.в.о. директора ТОВ «Приватна початкова школа міста Полтава «ДКУ»

Леонід МИРОНЕНКО, к.п.н., заступник начальника управління - начальник відділу інституційного аудиту ДСЯО у Полтавській обл.

Валентина ФЕДОРЯКА, учителька математики опорного закладу освіти «Трудолюбівська гімназія Миргородської міської ради Полтавської області»
 

 

Програма підвищення кваліфікації реалізувалась з квітня до вересня 2023 р.